Klinisk förberedelse

Veckor

Vecka 1: Grundläggande mikrobiologi

Centralt innehåll Vad är bakterier och virus?Hur orsakar bakterier och virus sjukdom?Hur kan man klassificera bakterier och virus? Vad fyller uppdelningen för funktion?Stafylokocker och streptokockerViktiga sjukdomarVirulensfaktorerGrundläggande farmakokinetik och farmakodynamikSamband mellan…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | 10 Comments

Vecka 2: UVI, STI, antibiotika och svampinfektioner

Centralt innehåll Urinvägsinfektioner (UVI) Viktiga virulensfaktorer Behandling Sexuellt överförda infektioner (STI) Diagnostik Antibiotika Antibiotika som angriper cellväggen Betalaktamantibiotika Penicilliner Fenoximetylpenicillin (penicillin-V) Cefalosporiner Karbapenemer Glykopeptidantibiotika Vankomycin Antibiotika som hämmar proteinsyntesen Aminoglykosider Makrolider…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | 2 Comments

Vecka 3: Parasiter och tarminfektioner

Centralt innehåll Parasiter Begreppen livscykel, vektor, reservoar, definitiv och intermediär värd Geografisk utbredning Smittovägar Patogenes Skillnaden mellan cystor och ägg Diagnostik av parasitinfektioner Tarminfektioner Skillnaden mellan akut matförgiftning (toxiner) och…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Leave a comment

Vecka 4: Luftvägsinfektioner och vaccination

Centralt innehåll Luftvägsinfektioner Pneumoni Atypiska pneumonier Sambandet mellan viral och bakteriell pneumoni Skillnaden mellan förkylning och influensa Luftvägsinfektioner vid KOL Vaccin Passiv respektive aktiv immunisering Olika typer av vaccin Levande…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Leave a comment

Vecka 5: CNS-infektioner

Centralt innehåll Mikrobiologi Relevant material Viral meningoencefalit, statistik (FoHM) Medicinsk mikrobiologi och immunologiKapitel 8.3: Infektioner i CNS (s. 656-669) Osmosis Lundaläkare Viktig regel som bara blir mer sann desto längre…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | 2 Comments

Vecka 6: Infektioner under graviditet

Centralt innehåll Infektioner under graviditet Infektioner som är allvarliga under eller i anslutning till graviditet och förlossning Hur behandlas modern och barnet vid infektion? Graviditetsscreening Normalflora Bakterier och svampar som…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Leave a comment

Vecka 7: Leverinfektioner

Centralt innehåll Virushepatit Hepatit A-virus Hepatit B-virus Hepatit C-virus Hepatit D-virus Hepatit E-virus Parasitorsakade leversjukdomar Amöbiasis Visceral leishmaniasis Malaria Echinokockos Schistosomiasis Fasciola hepatica (leverflundra) Observera: Hepatit-virus är inte nära släkt…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Leave a comment

Vecka 8: Tuberkulos och HIV

Centralt innehåll Tuberkulos (TBC) Diagnostik Tuberkulintest IGRA-test (Interferon Gamma Release Assay) HIV och AIDS Patogenes Omvänt transkriptas (RT) gag-, pol- och env-generna Celltropism (CCR5- och CXCR4-receptorer) Diagnostik Behandling Opportunistiska infektioner…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Leave a comment

Sammanfattningar

Vaccin

Barnvaccinationsprogrammet rotavirusinfektion difteri stelkramp (tetani) kikhosta polio Haemophilus influenzae typ b (HIb) högpatogena pneumokocker (alltså inte alla serotyper) mässling, påssjuka & röda hund (MPR) humant papillomvirus (HPV) Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Lungfunktion (Spirometri)

Baseras på Per Wollmers föreläsning på läkarprogrammet i Lund för termin 5, HT20 Begrepp Z-score – visar hur mycket pat. provsvar avviker från förväntat (Standardvärde) värde på under -2 eller…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Hud- och mjukdelsinfektioner

Länk till anteckningar i Notion Nekrotiserande fasciit Vanligaste agens: Streptococcus pyogenes (GAS) Staphylococcus aureus Clostridium perfringens Rosfeber GAS Symtom Tydligt avgränsad inflammation i huden med successiv utbredning ytlig vanligtvis benet…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Exotiska virus

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Exotiska virus (S. Schwartz). 1. RNA virus Flesta är Arbovirus (sprids via myggor, fästingar). Flavi, Toga eller Bunyafamiljerna av virus vanligaste (samtliga…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Opportunistiska infektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Opportunistiska infektioner (K. Riesbeck). Mikrob som vanligtvis hanteras av värdens immunförsvar men kan orsaka sjukdom när tillfälle ges, ex. vid immunsuppression. Proteser…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Antiviral behandling

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Antiviral terapi (S. Schwartz). 1. Ospecifika antiviraler Interferon Viralt dsRNA → värdcell exocyterar IFN ⇒ närliggande celler går in i ’antiviralt tillstånd’:…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

HIV (human immunodeficiency virus)

1. HIV HIV är ett retrovirus. Ett annat retrovirus är HTLV (Humant T-lymfotropt virus) som kan orsaka leukemi (ATL). Infekterar främst CD4+ T-celler Två positivt strängade RNA-molekyler Epidemiologi Globalt ca.…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Tuberkulos (TB, TBC)

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Tuberkulos (E. Sturegård). 1. Allmänt mykobakterier Tuberkulos (TBC/TB) orsakar flest infektiösa dödsfall per år i världen Antibiotikaresistens ökar hos Mtb Mykobakterier generellt…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Hepatit

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Hepatitvirus (Gülşen Özkaya Şahin). Alla hepatitvirus är ANMÄLNINGSPLIKTIGA! Enterala hepatitvirus (fekal-oral smitta): A & E ⇒ akut infek. Parenterala (blodsmitta): B &…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Helicobacter pylori

MALT-lymfom orsakat av H. pylori kan botas genom eradikering av bakterien – enda cancern som kan botas med antibiotika! Virulensfaktorer ureas alfa-karbon-anhydras (syra-inhibitoriska proteiner) Adhesiner (BabA, SabA) Flageller LPS VacA…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Spiroketer (Borrelia & Syfilis)

Fästingburna infektioner Borrelia afzelii & garinii (EU), burgdorferi (US) → borrelios (lyme disease) recurrentis → återfallsfeber (huslusen) Det tar minst 1 dygn för Borreliabakterien att överföras till blodet från fästingen.…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Graviditets- och spädbarnsrelaterade infektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Infektioner graviditet o spädbarn (B. Böttiger, E. Sturegård). 1. Infektioner under graviditet och hos spädbarn Gravida Infektioner bör undvikas under graviditet! Gravida…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

CNS-infektioner

Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala Baseras på föreläsningarna CNS virala (S. Schwartz) och CNS bakteriella (K. Riesbeck). Virusinfektioner är vanligast i CNS 1. Meningit Akut (bakteriell) meningit Totalt…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Luftvägsinfektioner

Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala Baseras på föreläsningarna Lunginfektioner, viroser (S. Schwartz) och Luftvägsinfektioner bakteriella (K. Riesbeck). Vanligaste virus Rhino (RNA) Corona (RNA) Adeno (DNA) Pneumokock-pneumoni → snabbt…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Gastroenteriter (tarminfektioner)

Länk till anteckningar i Notion: Bakteriella och Virala Baseras på föreläsningarna Mag-tarminfektioner (S. Karlsson Söbirk) och Virala gastroenteriter (S. Schwartz), inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund HT20. Bakteriell: 1.…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Svampinfektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Svampinfektioner av Karl Oldberg, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 9/9-20. 1. Vad är svamp Eukaryota Aeroba Strukturer (de två som…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

STI

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Sexuellt överförda infektioner av Ylva Lindroth, inför termin 5 på läkarprogrammet Lund 9/9-20. Klamydia vanligaste De könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen är…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

UVI (urinvägsinfektion, cystit)

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen UVI av Kristian Riesbeck, inför läkarstudenter T5 9/9-20. Nedre UVI symtom trängningar sveda vid miktion illaluktande urin ibland: smärta i flank (dunköm)…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Farmakologi introduktion

1. Farmakodynamik Slutsatser Få receptorer är ’äkta receptorer’, de flesta är enzym som interagerar Konc.↔effekt Hög affinitet innebär inte stor effekt, ex. ifall lm är partiell agonist eller antagonist På…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Antibiotikas grunder

Baseras på föreläsning av infektionsläkare Johan Tham inför läkarstudenter på termin 5 i Lund 7/10-20. 1. Antibiotika Selektionstryck – antibiotikabehandling dödar de som inte är resistenta, de få som är…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Stafylokocker och streptokocker

Baseras på föreläsning av Anders Håkansson inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 2/10-20. 1. Allmänt Bakteriemi – bakterier i blodet Sepsis – överdrivet immunsvar i blodet som är skadligt…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Malaria och Babesia

https://www.notion.so/Malaria-och-Babesia-798003e61d224eedaa3dd4f89ab52ca7 Baseras på föreläsning av Kristina Persson, forskare på Malaria och Babesia, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 1/10-20. Dessa båda är parasiter, de finns i blodet Malaria ”Viktig…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , | Leave a comment

Parasiter

https://www.notion.so/Parasiter-d1398bfba1304d428484ade7c7193dac Bilder på ägg finns i Anki-kort samt i länken ovan. 0. Sammanfattning ”Det viktigaste med parasiter är att komma ihåg att de finns!” 1. Allmänt parasiter Definition av parasit…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | 2 Comments

Grundläggande bakteriologi

https://www.notion.so/Grundl-ggande-bakteriologi-34a9e207a22c48b3912b58034dd8c5c4 Bra introduktion till bakteriologi och infektion. Kom ihåg: detta är en översikt, du ska inte kunna alla bakterierna redan första veckan. Herman 1. Bakterier, allmänt och vilka Introduktion Bakterie…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Grundläggande virologi

https://www.notion.so/Grundl-ggande-virologi-4e366882b3a046a29071059e70e25be9 Vad är ett virus? Nanometer stora, kan inte ses i mikroskop. Virionen – viruspartikeln Virom – virusets genom Komponenter Genom (RNA eller DNA) Kapsid helikal eller ikosahidral virala proteiner…

Posted in Klinisk förberedelse, Okategoriserade, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Cystisk fibros

Främst Pseudomonas men barn drabbas oftare av S. aureus och även en del H. influenzae.

Posted in Klinisk förberedelse, Okategoriserade, Termin 5 | Tagged , | Leave a comment

Bild- och funktionsdiagnostik

Nuklearmedicin Gammakamera Scintigrafi (2D) Indikationer Skelettmetastaser från prostatacancer Lymfkörtelspridning av cancer Lungemboli (ventilation & perfusion) By RadsWiki – RadsWiki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3419565 Kontraindikationer Barn, gravida & ammande SPECT (3D)…

Posted in Klinisk förberedelse | Tagged , | Leave a comment

Hjärt- och kärlinfektioner

Endokardit Vanligaste agens är bakterier såsom: S. aureus Viridansstreptokocker Enterokocker Källa: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/endokardit-infektios/ Perikardit och myokardit Vanligaste agens är virus såsom: Enterovirus (Coxsackie A & B, echovirus) Adenovirus Influensavirus Källa: Medicinsk…

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , | Leave a comment