Opportunistiska infektioner

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Opportunistiska infektioner (K. Riesbeck).


Mikrob som vanligtvis hanteras av värdens immunförsvar men kan orsaka sjukdom när tillfälle ges, ex. vid immunsuppression.

Proteser

 1. Staph. epidermidis + andra KNS
 2. S. aureus
 3. Viridans

Immunbristsjukdomar

Chronic graulomatous disease (CGD)

→ defekta granulocyter (granulocytopeni)

 1. S. aureus och GAS
 2. E. coli (vanligaste orsak till meningit & sepsis vid CGD)
 3. Candida

Immunoglobulinbrist

Epidemiologi, vanligaste Ig-bristerna för vuxna i Sve:

 1. IgG-subklassbrist
 2. IgA-brist

Immunoglobulin- och komplementbrist karateriseras båda av abnormalt hög incidens av luftvägsinfektioner.

AIDS

 1. Pneumocystis jirovecii (carinii)
 2. Mycobacterium tuberculosis
 3. Anonyma mykobakterier (t.ex. MAC)
 4. Toxoplasma
 5. Latenta / persisterande virus (CMV, Herpesvirus)

Nocardia

Nocardia finns i jorden, ffa. där organisk kompostering förekommer, och kan orsaka opportunistiska infektioner hos immunsupprimerade. Allt från smärre hudinfektioner till allvarligt invasiva infektioner förekommer.

N. brasiliensis → hudinfek. N. asteroides → invasiv sj.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.