Termin 11

Du är tidig att kolla in T11! ;)) Anki-korten för T11 kommer senare

Anki:

Ankikort för T11.