PBL-fall

Varje PBL-fall publiceras samma dag som det presenteras under tillfälle A. Nyfiken på varför?

Fall 5: Proteinsyntes

En kvinna blev med barn fastän hon tagit hormonbaserade p-piller. Det visar sig att hon tagit johannesört för nedstämdhet, vilket kan hämma p-pillernas funktion. Centralt innehåll Redogöra för principerna för […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 6 Comments

Fall 4: DNA och genomet

En 30-årig kvinna med hereditet för sjukdomen Ataxia telangiectasia. Centralt innehåll Redogör för kromatinets uppbyggnad Redogör för DNA-replikation och rekombination Hur uppstår mutationer och vilka olika typer finns? Hur åtgärdar […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 2 Comments

Fall 3: Metabolism 2

En kortväxt och mager kvinna med hög basalmetabolism. Centralt innehåll Citronsyracykeln Ureacykeln Proteinmetabolism Andningskedjan Elektrontransportkedjan Oxidativ fosforylering Skyttlar Relevant material Osmosis Citric acid cycle Electron transport chain and oxadative phosphorylation […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 2: Metabolism 1

En febrig pojke har höga halter av vissa fettsyror i urinen och karnitinbrist i serum. Centralt innehåll Makromolekyler Kolhydrater Lipider Kolhydratmetabolism Glykolys Glukoneogenes Glykogenolys Glykogenes Lipidmetabolism Lipolys Beta-oxidation Relevant material […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 2 Comments

Fall 1: Makromolekyler

En pensionerad man får försämrat minne, vilket är associerat med proteinutfällningar i hjärnan. Centralt innehåll Aminosyror Kemiska bindningar Proteiner Enzymer Posttranslationell modifiering Relevant material Osmosis Amino acids and protein folding […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 2 Comments

2 Replies to “PBL-fall”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.