PBL-fall

Varje PBL-fall publiceras samma dag som det presenteras under tillfälle A. Nyfiken på varför?

Fall 14: Genetik

En kvinna diagnosticeras med bröstcancer och man undersöker förekomsten av bröstcancer i släkten för att bestämma hereditet. Centralt innehåll Förklara hur egenskaper och sjukdomstillstånd ärvs enligt mendelska principer eller genom […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 3 Comments

Fall 13: Immunologi 3

Centralt innehåll Redogöra för de genetiska mekanismer som möjliggör att lymfocyterna kan reagera på en mångfald av infektioner, samt förklara varför detta leder till att lymfocyterna måste genomgå selektion Förklara […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 12: Immunologi 2

Centralt innehåll Förklara hur och var det förvärvade immunförsvarets celler upptäcker och reagerar på infektion (antigenpresentation) Förklara hur antigenpresenterande celler transporteras till lymfkörteln Förklara hur det förvärvade immunförsvaret samarbetar med […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 11: Immunologi 1

En pojke får en bakteriell infektion och behandlas med antibiotika. Centralt innehåll Redogöra för hur det medfödda immunförsvaret reagerar på infektion och skada, samt förklara hur reaktionen leder till inflammation […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 10: Embryologi

Centralt innehåll Beskriva meiosens olika steg Beskriva befruktning Beskriva embryots utveckling under de fyra första veckorna och redogöra för hur kroppens organisation och vävnader grundläggs under denna tid Relevant material […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 9: Cytoskelettet

En medelålders man förlorar ofrivilligt vikt och upptäcker blod i avföringen. Det visar sig att han har cancer i tjocktarmen. Centralt innehåll Redogöra för olika mekanismer som kan leda till […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 1 Comment

Fall 8: Cellcykeln

En kvinna upptäcker en knöl i bröstet och diagnosticeras med cancer. Centralt innehåll Redogöra för molekylära mekanismer varmed yttre och inre signaler reglerar övergång mellan cellcykelns olika faser Ge exempel […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 2 Comments

Fall 7: Cellsignalering

En pensionerad man behandlas för högt blodtryck och ordineras Viagra för sin impotens. Inte en särskilt bra kombination. Centralt innehåll Förklara mekanismer varmed signaler från cellens utsida tas emot, förmedlas […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 6: Intracellulär sortering

Centralt innehåll Förklara posttranslationella processer som resulterar i att proteiner får sin slutliga struktur och sorteras till olika destinationer Redogöra för hur biologiska membraner bildas, olika membrankomponenters påverkan på membranets […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 5: Proteinsyntes

En kvinna blev med barn fastän hon tagit hormonbaserade p-piller. Det visar sig att hon tagit johannesört för nedstämdhet, vilket kan hämma p-pillernas funktion. Centralt innehåll Redogöra för principerna för […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 6 Comments

Fall 4: DNA och genomet

En 30-årig kvinna med hereditet för sjukdomen Ataxia telangiectasia. Centralt innehåll Redogör för kromatinets uppbyggnad Redogör för DNA-replikation och rekombination Hur uppstår mutationer och vilka olika typer finns? Hur åtgärdar […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 2 Comments

Fall 3: Metabolism 2

En kortväxt och mager kvinna med hög basalmetabolism. Centralt innehåll Citronsyracykeln Ureacykeln Proteinmetabolism Andningskedjan Elektrontransportkedjan Oxidativ fosforylering Skyttlar Relevant material Osmosis Citric acid cycle Electron transport chain and oxadative phosphorylation […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Fall 2: Metabolism 1

En febrig pojke har höga halter av vissa fettsyror i urinen och karnitinbrist i serum. Centralt innehåll Makromolekyler Kolhydrater Lipider Kolhydratmetabolism Glykolys Glukoneogenes Glykogenolys Glykogenes Lipidmetabolism Lipolys Beta-oxidation Relevant material […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 2 Comments

Fall 1: Makromolekyler

En pensionerad man får försämrat minne, vilket är associerat med proteinutfällningar i hjärnan. Centralt innehåll Aminosyror Kemiska bindningar Proteiner Enzymer Posttranslationell modifiering Relevant material Osmosis Amino acids and protein folding […]

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 2 Comments

2 Replies to “PBL-fall”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.