Exotiska virus

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Exotiska virus (S. Schwartz).

1. RNA virus


Flesta är Arbovirus (sprids via myggor, fästingar). Flavi, Toga eller Bunyafamiljerna av virus vanligaste (samtliga RNA).

Flavi

Gula febern

Flavivirusfamiljen

 • Höljebärande
Untitled.png (2593×1339)
Uploaded a work by Madiiha Bibi Mandary, Malihe Masomian, and Chit Laa Pooh from https://www.mdpi.com/1422-0067/20/18/4657/htm with UploadWizard

Smittspridning

 • Aedes-myggan
  1. Djungelcykel
  2. Människa går förbi i skogen och blir biten av mygga
  3. Kan etableras i mänsklig population (myggor kan infek. av människor och infektera andra människor)
 • 3-4 dagars inkubationstid

Symtom

 1. Feber, huvudvärk, muskelvärk, illamående 3-4 dagar
 2. 15% får bifasiskt förlopp: hög feber, gulsot, blödningar i slemhinnor
  • 50% dödlighet i fas två

Profylax

 • Vaccin finns

Dengue

Flavivirusfamiljen

 • Thailandresande svenskar smittas i Thailand
  • Ingen inhemsk smittspridning

Smittspridning

 • Aedes-myggan
 • Naturalcykel hos apor, epidemier hos människor
 • Kan etableras i mänsklig population (myggor kan infek. av människor och infektera andra människor)

Symtom

 1. Hög feber, stark huvudvärk, led- muskel- och ryggvärk, kärlsprängda ögon, hudutslag
 2. DHF/DSS (Dengue hemorrhagisk feber/Dengue shock syndrome) hos vissa

Profylax

 • Effektivt och heltäckande vaccin finns inte
  • 4 subtyper av Dengue virus, måste fungera på alla pga. ADE (antibody dependent enhancement) då immunitet mot 1 subtyp kan förvärra infektionen med de andra subtyperna

Zika

Flavi

 • Aedes
 • Kan etableras i mänsklig population (myggor kan infek. av människor och infektera andra människor)
 • Fanns förr endast i Afrika och delvis sydostasien, spreds 2015 till Sydamerika ⇒ massivt utbrott
 • Kan överföras till foster hos gravida → mikrocefali

Japansk encefalit (JEV)

 • Culex-myggan
 • Kan inte spridas från människa-mygga-människa – människor är sk. ’dead end’ värdar
 • Vaccin (inaktiverat) finns
 • Spill-over (sprids inte mellan människor)

West nile virus

 • Culex eller Aedes-myggorna
 • Kan inte spridas från människa-mygga-människa – människor är sk. ’dead end’ värdar
 1. Förr främst i ex. Uganda
 2. Numera även i USA
 • Feber, huvudvärk, ledvärk
  • ca. 1% utvecklar mengioencefalit

Chikungunya

Togavirusfamiljen

 • Likt Zikavirus tog virus sig till Amerika (från Afrika-Asien)

3. Gnagarspridda


Lassavirus

 • Snor värdcells ribosomer
 • ffa. råttor
 • → hemorrhagisk feber

Sorkfeber

Ebola 🐍

Filovirus

 • Sprids via kroppsvätskor, människor emellan
 • → hemorrhagisk feber

RNA virus

 • Förändras mycket och anpassar sig
 • Kräver stora populationer (därav ffa. djur som värdar historiskt)
 • Förlopp: 1. Infek. alla i en population 2. Akut infek. 3. Immunitet i population

DNA virus

 • Latenta livet ut, infek. som barn
 • Haft Homo Sapiens som värd före det att arten utvecklades

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.