Lungfunktion (Spirometri)

Baseras på Per Wollmers föreläsning på läkarprogrammet i Lund för termin 5, HT20

Begrepp

 • Z-score – visar hur mycket pat. provsvar avviker från förväntat (Standardvärde)
  • värde på under -2 eller över +2 anses patologiskt
 • TLC – total lungkapacitet
 • RV – residualvolym
 • VC – vitalkapacitet
 • FEV1 – forcerad expiratorisk volym (på 1 sekund)
 • Metakolintest – görs vid klinisk misstanke på astma, pat. andas in metakolin (luftrörsretande) i intervaller
 • Ansträngningsprovokation – misstanke om ansträngningsutlöst astma

Obstruktiv lungfunktionsnedsättning

 1. VC sänkt
 2. FEV1 sänkt
 3. FEV1/VC oftast sänkt (<0,7)
 4. TLC normal eller hög
 5. RV hög
 6. Diffusion kan vara sänkt (ex. emfysem vid KOL)

ex. KOL, astma

Bronkdilatation

Signifikant förändring = ≥0,2L och ≥12% ökning jmf. utgångsvärdet.

 • Astma – ökning i främst FEV1
 • KOL (med inslag av reversibilitet) – ökning i främst VC

Restriktiv lungfunktionsnedsättning

 1. VC sänkt
 2. FEV1 sänkt
 3. FEV1/VC normal eller hög
 4. TLC sänkt
 5. RV normal eller sänkt
 6. Diffusion kan vara sänkt (interstitiell lungsjukdom)

ex. Interstitiell lungsjukdom

Diffusion (DLCO)

Minskad diffusion (under -2 i Z-score)

 • emfysem (obstruktiva komplementerande värden)
 • interstitiell lungsjukdom (restriktiva indikationer)
 • pulmonärt ödem (ex. hjärtsvikt)
 • lungemboli (akut)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.