UVI (urinvägsinfektion, cystit)

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen UVI av Kristian Riesbeck, inför läkarstudenter T5 9/9-20.

Nedre UVI

symtom

 • trängningar
 • sveda vid miktion
 • illaluktande urin
 • ibland: smärta i flank (dunköm) → talar för hydronefros & övre urinvägsinfektion (pyelonefrit)
 • feber → övre UVI

Test

 • urintest
  • leukocyter och bakterier
  • Combur-test: erytrocyter (blod) & protein
  • Nitur-test+
   • bakterier producerar nitrit
   • felkälla: om individ inte har något nitrat i sig (via kost) blir det falskt neg. test
  • IgA
   • mer i urin vid infek.
 • serum
  • CRP>3
 • blodprov
  • leukocytos (LPK)
 • Blododling
 • Urinodling

 1. Odlar bakterie som orsakat urinvägsinfek.
 2. Provar bak. känslighet för olika antibiotika (diskdiffusion)

Antibiotika har vävnadstropism-ish

ex. kinoloner clearence i njurarna = hög → kinoloner anrikas i urin → bra mot urinvägsinfektioner!

Behandling nedre UVI

Nedre

 1. Selexid
  • Pivmecillinam (vidgat spek. penicillin)
 2. Furadantion
  • Nitrofuradantion (DNA-synteshämmare)

Övre UVI

 1. Ciprofloxacin

Patogener

 1. E. coli > 80%
 2. K. pneumoniae 7%
 3. Enterokocker (faecalis)
 4. GBS (agalactiae)
 5. Aerokocker

Kvinnor under 25 år

 • Staph. saprophyticus

Kateterbärare

 • Enterokocker (faecalis)

Asymtotiska bärare

 • GBS
 • även gravida kvinnor

Diabetes, immunsupp

 • Psuedomonas aeruginosa
 • Candida

Sjukhusförvärvade

Pseudomonas gram-

 • UVI (kateterbärare)
 • pneumoni, bronkit (ex. cystisk fibros)
 • öroninfek
 • ögoninfek
 • hudinfek (brännskador)

E. coli

 1. Tarmbak i perineum → urethra → blåsan → uretären → njuren → blod (urosepsis)

Virulensf

 • Adhesiner (→ initial infektion)
  • typ 1 fimbriae
   • binder specifika sockermol., olika människor har olika kolhydrater → olika personer blir sjuka
  • P pili
 • Exotoxiner
  • HemolysinA – vid UVI!
   • Dödar erytrocyter → Hb → järn
    • ”yippi”—E.coli
 • Kapsel
 • Endotoxin (→ sepsis vid pyelonefrit/urosepsis)
  • LPS
 • ”Scavanger protein”, järn
 • Resistens mot komplement
  • Hämmar faktor H
   • Via LPS?

Bekämpning från kroppen

 1. Epitel → akutfas, interleukiner
  • LBP binder LPS hos E. coli och för LPS till glykosfingolipid (på epitelcell?) → IL-6 → neutrofilrekrytering
   • Glykosfingolipider istället för TLR4/CD14
 2. Neutrofiler rekryteras

Blodvärden i akuta fasresponsen (i tid)

 1. LPS
 2. TNF
 3. IL-1
 4. IL-6 & 8
  • runt 2-4h

LPS effekter

TNFa, IL-1 → IL6&8 →NO&PAF

 • Höga nivåer → septisk chock
  • akut respiratory distress syndrome
  • hjärtsvikt
  • trombos
  • medvetslös

Septisk shock

 1. SIRS
 2. CARS

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.