Tips till T7

Termin sju på läkarprogrammet upplevs av många vara en bra och rimlig termin. Många känner från T6 att man ”var ny på jobbet” nästan varje dag och det var många nya intryck av den första kliniska terminen. På T7 har man längre placering på varje block, vilket gör att man hinner ha mer tid med samma amanuenser och det är skönt.

Nytt på T7 är även att man istället för OSCE examinerades det praktiska momenten via DOPS (Direct Observation of Procedural Skills). Detta innebär att det praktiska färdigheterna bedöms löpande under terminens gång, alltså att man examineras på ex ledstatus under reumatologiplaceringen istället för i slutet av terminen. DOPS finns även på T9. Med tanke på att det inte finns någon begräsning i hur många bedömningstillfällen det finns, gör man DOPS tills man kan det i mer lugn och ro. Sammantaget gör detta T7 lugnare i och med att man inte behöver tänka på OSCE:n.

Vilka placeringar har man?

I T7 har man dermatologi och venereologi (hud- och sexuellt överförbara sjukdomar), reumatologi, infektionsmedicin, neurologi (samt kognition och neurokirurgi), Öron-näsa-hals och ögon (oftalmologi). Vetenskapligt förhållningsätt och PU finns även med.

Neurologi och infektionsmedicin är de större placeringarna i T7. Tips gällande infektion är att lära sig antibiotika tidigt (bra föreläsningar om vad som är centralt ges i början av terminen). För neurologin är det många case och en del inläsningsmaterial. Neurologiboken är bra och informativ/tung.

Bra onlinematerial på oftalmologi; föreläsningar, videos på olika tillstånd, hur ingrepp går till:

https://timroot.com/

Övrigt bra att känna till?

Alla placeringar har ett eget kandidatrum/studentrum att fika eller plugga i. Det är en del i QPS att fylla i under T7 – se över tidigt vilka inlämningsuppgifter som finns. Många anser att det teoretiska provet också är rimligt, så det är också skönt! Avslutningsvis har T7 också sina toppar och dalar i intensitet, men jämfört med andra terminer är det rimligt.

Lycka till med T7!

//Max


2 Replies to “Tips till T7”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *