Tips till T9

Termin åtta är nu bakom dig och mer arbetsbörda under en termin kommer det inte bli. Termin nio är uppdelad i tre block: pediatrik (barnmedicin), psykiatri och gynekologi/obstetrik. Inom psykiatriblocket finns även barn- och ungdomsmedicin (BUP) och beroendemedicin. T9 bjuder även på försäkringsmedicin, hälsofrämjande perspektiv, PU, samt farmakologi.

T9 är en termin flera gör kliniska utbyten, då det är smidigare att vara borta under delar av ett block. T9 har ingen OSCE, utan klinisk examination görs via DOPS och sit-ins under terminens gång. Det förekommer inte lika många inlämningsuppgifter som det gjorde på T8.

Kurslitteratur

Det var större spridning på vilken bok som flest använde under T9 jämfört med andra terminer (se detta inlägg för hänvisning). Från Psykiatriboken användes ofta specifika utdrag som bakgrundsmaterial för teoretiska provet. En del använde hypocampus. Vill man läsa om andra böcker för kursen finns det att läsa på den öppna Canvas-sidan för T9 under kurslitteratur.

Bra att tänka på

 • Kom ihåg att det finns elva/tolv terminer på läkarprogrammet, men du har bara ett liv. Är du trött, lägg dig tidigt för det är bättre att sova och vara utvilad än att snabbläsa case-inläsning inför nästa morgon eller liknande. Har du längre pendlingar på extern VIL blir detta ännu mer viktigt, så tänk på din egen hälsa i första hand!
 • Det är relativ skillnad i arbetsbörda mellan de tre större blocken på terminen. Många upplever pediatrik som särskilt tung, då man i teorin kan repetera allt man någonsin pluggat typ, vilket givetvis inte går. Fokusera i första hand på det inläsningsmaterial till case, seminarium och repetera utefter behov på det du stöter på under kliniken och extentor. De finns gamla, men bra, E-föreläsningar.
 • Se över tidigt vad som du förväntas göra i QPS efter du är färdig med ett block, särskilt generiska observationer och kliniska färdigheter.
 • Flera upplevde kliniska farmakologin givande och bra, däremot upplevde många stress inför andra seminarietillfället. Repeterar man materialet som finns beskrivit under farmakologi samt är aktiv med sin grupp inför momenten går det oftast utan problem.
 • Psykofarmakologi är bra att vara duktig på. Lägg extra fokus på det under psykplaceringen och det finns bra föreläsningar om detta.
 • Under T9 ska man även skicka in sin projektplan inför arbetet på T10. Deadline är ca vid mitten av terminen och det kan vara smart att leta forskargrupp tidigt om det är något särskilt ämne man vill skriva inom. Sista veckan av terminen består av föreläsningar samt ett quiz inför T10.

Kort sagt är T9 mer lugnare än T8 och ganska ”straight forward”, men mer varierad i arbetsbörda från vecka till vecka. Efter T9 får man även jobba som vikarierande underläkare på vissa ställen, vilket innebär att man ändå kan en del nu efter T9. Det finns givetvis tid att spexa och annat kul om man känner för det parallellt med T9, så ha kul under och efter plugget :))

Lycka till!

//Max Wictor


4 Replies to “Tips till T9”

  • Max Wictor

   Hej!
   VT23 har jag för mig första dagen var obligatorisk, därefter frivilligt. Det kan givetvis ändras, så jag hade dubbelkollat med kursansvarig. Något som påpekas är att handledaren inte har ansvar att lära ut det som ges under den veckan av föreläsningarna/workshops, så det kan vara bra att känna till. Skriv gärna igen om det var otydligt eller annat! :))

 1. Anonym

  Hej! På vilken nivå behövde man kunna farmakologin på T9? Behövde man exempelvis läsa i farmakologiboken eller lära sig vilka läkemedel som har viss farmakokinetik/ dynamik? Eller räcker detaljkunskaper på de läkemedel man lägger fokus på i E-föreläsningarna.

  • Albin Robertsson

   Hej!

   För seminarierna räcker E-föreläsningar och instuderingsfrågorna gott och väl, fokus är på att förstå farmakologiska fenomen och begrepp snarare än detaljkunskaper om enskilda läkemedel. Tips är att göra instuderingsfrågorna tillsammans med kursare inför seminariet och att vara aktiv i sin grupp inför andra seminariet. Information om enskilda läkemedel och deras interaktioner är lätta att undersöka via Janusmed interaktioner, bra att bekanta sig med sidan inför seminarie två. Använde inte själv boken och klarade mig fint 🙂

   När det gäller psykofarmakologi kan en del detaljfrågor dyka upp kring enskilda läkemedel på tentan, finns bra både e- och liveföreläsningar och diskuteras även vid case och placeringar.

   Hoppas det svarar på frågan!
   /Albin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *