Vecka 6: Infektioner under graviditet

Centralt innehåll

 • Infektioner under graviditet
  • Infektioner som är allvarliga under eller i anslutning till graviditet och förlossning
  • Hur behandlas modern och barnet vid infektion?
  • Graviditetsscreening
 • Normalflora
  • Bakterier och svampar som finns normalt på hud, slemhinnor, könsorgan, i tarmkanalen, luftvägar och urinvägar
  • Immunologisk betydelse
  • Påverkan vid antibiotikabehandling

Mikrobiologi

 • Infektioner under graviditet
  • Cytomegalovirus (CMV)
  • Varicella zoster virus (VZV)
  • Rubella
  • Parvovirus B19 (erythema infectiosum, femte sjukan)
  • Treponema pallidum (syfilis)
  • Hepatit B-virus (HBV)
  • HIV
 • Spiroketer
  • Treponema pallidum (syfilis)
  • Borrelia burgdorferi
 • Helicobacter pylori

Relevant material

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 8.13: Barnsjukdomar (s. 755-760)
Kapitel 8.14: Infektioner under graviditet och förlossning (s. 761-768)

Lundaläkare

Anki

T5F6: Graviditet- och spädbarnsinfektioner, Spiroketer och H. pylori

Helicobacter pylori

MALT-lymfom orsakat av H. pylori kan botas genom eradikering av bakterien – enda cancern som kan botas med antibiotika! Virulensfaktorer ureasalfa-karbon-anhydras (syra-inhibitoriska proteiner)Adhesiner (BabA, SabA)FlagellerLPSVacAOMVSODCagA – typ 4 sekretionssystem→ ökad […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Spiroketer (Borrelia & Syfilis)

Fästingburna infektioner Borrelia afzelii & garinii (EU), burgdorferi (US) → borrelios (lyme disease) recurrentis → återfallsfeber (huslusen) Det tar minst 1 dygn för Borreliabakterien att överföras till blodet från fästingen. […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Graviditets- och spädbarnsrelaterade infektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Infektioner graviditet o spädbarn (B. Böttiger, E. Sturegård). 1. Infektioner under graviditet och hos spädbarn Gravida Infektioner bör undvikas under graviditet! Gravida […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.