Okategoriserade


 • Lungmedicin

  Utredningar Kronisk torrhosta (> 2 månader) Anamnes Dyspné Hemoptys B-symtom TBC-exponering Differentialdiagnoser Malignitet (cancer) TBC Autoimmunitet Sarkoidos Hyperreaktivitet Astma KOL IPF Pneumokonios Läkemedelsbiverkning Allergisk rinit Handläggning Spirometri + Rtg. pulm […]

 • Kardiologi

  Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Ålder Manligt kön Hypertoni Hyperkolesterolemi Röker Diabetes Källa: Stroke-seminarie Marfans syndrom Ärftlig bindvävssjukdom Lång, smal individ med oproportioneligt långa extremiteter inkl. fingrar och tår. Komplikationer av Marfans […]

 • Njurmedicin

  Utredningar Nyupptäckt njursvikt Ex. någon kommer in med 300 i krea. Checklista [ ] Akut eller kronisk njursvikt? [ ] Kissar patienten? [ ] Vätskestatus? [ ] Blodtryck? [ ] […]

 • Endokrinologi

  Utredningar Hyperkalcemi Kalcium tot. stegrat Ca-jon stegrat ⇒ PTH-värde PTH högt Primär HPT (50%) sporadisk eller associerat till MEN-1/MEN-2A Tertiär HPT (njursvikt) BFHH Litium Paratyreoideacancer Paraneoplasi → PTH PTH lågt […]

 • Grundläggande virologi

  https://www.notion.so/Grundl-ggande-virologi-4e366882b3a046a29071059e70e25be9 Vad är ett virus? Nanometer stora, kan inte ses i mikroskop. Virionen – viruspartikeln Virom – virusets genom Komponenter Genom (RNA eller DNA) Kapsid helikal eller ikosahidral virala proteiner […]

 • Cystisk fibros

  Främst Pseudomonas men barn drabbas oftare av S. aureus och även en del H. influenzae.

 • Importera från Quizlet till Anki

  Quiz från Lundaläkare hittar du här! Det är lite knepigt att importera från Quizlet till Anki, men det går med hjälp av ett tillägg. Följ instruktionerna nedan, därefter finns det […]

 • Covid-19 (SARS-CoV-2)

  Folkhälsomyndigheten om Covid-19 Aktuell lägesbild covid-19 i Skåne Osmosis om Covid-19