Grundläggande virologi

https://www.notion.so/Grundl-ggande-virologi-4e366882b3a046a29071059e70e25be9

Vad är ett virus?

Nanometer stora, kan inte ses i mikroskop.


 • Virionen – viruspartikeln
 • Virom – virusets genom

Komponenter

 1. Genom (RNA eller DNA)
 • Kapsid
  • helikal eller ikosahidral
  • virala proteiner
 • Hölje (ibland)
  • lipidmembran när virionen avknoppat från värdcell (cellmembran)
  • kan innehålla glykoproteiner

 • Helikal – stavformad kapsid, endast RNA
 • Ikasohidral – diamantformad kapsid

 • Virokiner – medan viruset infekterar värdcellen kan den, förutom egen förökning, producera proteiner som hämmar immunförsvaret att attackera värdcellen. Om dessa proteiner liknar cytokiner, growth factor eller komplement benämns de virokiner. Produceras av vissa virus med stora DNA-genom.
  • Viroceptorer – protein som liknar värdcellens receptorer och som produceras av värdcellen på initiativ av virusets agenda benämns. Ses som en sorts virokin.

Klassificering av virus (RNA vs. DNA)

RNA

 • ssRNA (enkelsträngat – eller +)
 • dsRNA (double-stranded)
 • Ett eller flera segment
  • Enkelt att byta gener mellan flera virus, farligt pga. mer mutation
 • Små genom
 • Genetiskt instabila
 • Saknar korrekturläsning
 • Hög mutationsfrekvens

DNA

 • ssDNA eller dsDNA
 • Linjärt eller cirkulärt
 • Korrekturläser

 • Antigenisk drift – kallas det när flera punktmutationer ger en fenotypisk förändring som är stor nog att ändra immunförsvarets igenkänning av viruset. Detta ger upphov till ex. endemier såsom säsongsinfluensa.
 • Antigenisk shift – en stor genomisk förändring sker vilket gör viruset helt oigenkännligt för immunförsvaret. Ex. två influensavirus byter gensegment. Kan orsaka pandemier.

 • Virustaxonomi – virusfamiljer, släktträd, varav 22 familjer innehåller sjukdomsorsakande virus
  • Art (typ) benämner mer specifikt, ex. HIV1 vs. HIV2.

Förökning i cell

Replikation

4 steg:

 1. Adsorption till cell och upptag (virom in i cell)
 2. Replikation av virom
 3. Produktion av virusproteiner
 4. Mognad av virus (sammansättning till nya virus) och egress

 • Egress – lämna cellen

1. Adsorption

 • Ex. kapsid kan binda till cellreceptor
  • Neutraliserande antikroppar blockerar dessa inbindningsställen på kapsid och hölje
 • Virusreceptorer är cellbundna protein som virus kan binda till och därmed infektera cell
  • Ex. HIV binder till bl.a. CD4 på immunförsvarsceller
 • Tropism – specificitet av viruset, riktat mot celltyp eller organ
  • ex. influensevirus har tropism för slemhinneceller

Tre sätt för virusupptag i cell

 1. Hölje fuserar och kapsid fritt i cytosol
 2. Endocytos, ink. hölje
 3. Endocytos av kapsid, utan hölje

2. & 3. Replikation

RNA-virus

Replikation sker i värdellens cytoplasma.

 • +RNA (mRNA) kräver inte att RNA-polymeras finns i kapsid, det tillverkas i värdcell
 • -RNA kräver RNA-polymeras i kapsid

Polyproteintillverkning

 1. mRNA translateras till ett stort protein
 2. Detta delas spontant upp till alla delar viruset behöver

DNA-virus

Replikation sker i värdcellens cellkärna.

Två sätt

 1. Eget viralt DNA-polymeras
 2. Använder värdcellens DNA-polymeras
  • Parvovirus
   • Infekterar celler som delar sig mycket
  • Papillomvirus
   • Stimulerar celldelning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.