Anatomi

Alla quiz finns på Quizlet. Vi rekommenderar att importera dem till Anki med hjälp av denna guide.

Inofficiellt amanuenshäfte (Jarnheimer)

Minnesregler för anatomiskt lärande

Genitalia

Ammanuenshäfte för modeller

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 2 Comments

Hjärta och luftvägar

Amanuenshäfte till modeller

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 2 Comments

Kärlträdet

Ammanuenshäfte för modeller

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 2 Comments

Viscera

Amanuenshäfte för modeller

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.