Hepatit

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Hepatitvirus (Gülşen Özkaya Şahin).


Alla hepatitvirus är ANMÄLNINGSPLIKTIGA!

Enterala hepatitvirus (fekal-oral smitta): A & E ⇒ akut infek.

Parenterala (blodsmitta): B & C ⇒ både akut & kronisk

 • Fibros – ökad kollagenmängd, ärrvävnad

Symtom för hepatit

 1. svår trötthet
 2. ikterus
 3. mörk urin – avfärgad feces
 4. feber
 5. ont i ben

går inte att särskilja vilket hepatitvirus på klinik (symtom)


De olika hepatitvirusen


HAV

 1. barn under 5 asymtomatiska
 2. fekal-oral
 3. inkubationstid 2-6 veckor
 4. → akut hepatit
 5. smittsam 2v före, under symtomgivande period och 2v efter klinisk sjukdom
 6. läker alltid ut
 7. <1% drabbas av fulminant hepatit – mycket nekros – kräver levertransplantation

Diagnostik

 • IgM – pågående infek.
 • IgG – immunskydd
 • PCR – akut pågående där man inte ser IgM ännu

Vaccin

 1. Effektivt – 100%Ig-immunitet
 2. Skyddar minst 20 år

Postexponeringsprofylax

 • 90% skyddseffekt om injicering inom 2v av exponering

HEV

 • smittar via vatten (fekalt-oralt)
 • kan ge fulminant hepatit hos gravida (genotyp 1)
 • → akut hepatit
  • men kan ge kronisk hos immunsupprimerade

Diagnostik

 • IgM – akut infek.
 • IgG – genomgången infek.
 • PCR

HBV

Allmänt

 • höljebärande (till skillnad från HAV & HEV som inte har hölje)
 • mäter Hepatit B antigen vid diagnostik:
  1. HBsAg – surface
  2. HBcAg – capsid
  3. HBeAg – early (innanför kapsid, immunmodulerande)

Smittvägar

 1. Vanligast västvärlden
  1. Intravenöst drogbruk
  2. Stick och skärskador (ex. vårdpersonal)
  3. Sexuellt överförbar
 2. Födas med det (moder bärare)
 3. Bloddonation

Symtom

 1. Inkubationstid 6v-6månader
 2. Ikterus
 3. Prodromal
 4. Smittsam 4v innan ikterus – under symtom → 4mån efter symtom

Diagnostik (p.e. = post exposure)

 1. HBsAg – från 1 månad efter exponering → 4 mån p.e.
  1. Anti-Hbs efter 5-6 mån = livslång immunitet
 2. HBeAg – 1.5 mån p.e. → 4 mån p.e. = hög smittsamhet
  1. Anti-HBe 6 mån p.e. = låg smittsamhet
 3. Anti-HBc IgM 2 mån p.e. → 6 mån p.e.
 4. Anti HBc IgG 5 mån p.e. → genomgången infek., finns livslångt

Utredning: ifall någon kommer med akut hepatit – prova HBsAg och ifall det inte är positivt → kör Anti-HBc IgM

Kronisk HBV (sjuk >6mån)

 1. HBsAg+
 2. Anti-HBc IgG+
 3. Anti-HBc IgM-

Vaccin

 1. Labvärden: anti-HBsAg+ och anti-HBcAg neg.
 • 90% skydd hos yngre
 • skyddar 30 år

Postexpositionsprofylax


HDV

minsta humanpatogena viruset.

 • inget hölje
 • medelhavsområdet
 • kan bara infektera vid en samtidig HBV-infektion!! (behöver HBsAg – höljet)
 1. Koinfektion – samtidigt HBV och HDV men inte värre infek.
 2. Superinfektion – samtidig men mycket högre risk för cirros eller HCC

Diagnos

 • Anti-HDV?

HCV

 • kan smitta via amning (HBV kan inte det)
 • annars samma smittvägar som HBV – parenteralt (blodsmitta)
 1. 15% av infek. ger symtom i akutfas
 2. 75% av HCV-infek. får kronisk infek.
  1. 20% av dessa utvecklar cirros
  2. högre risk för HCC eller leversvikt

Diagnos

 • ofta subkliniska symtom
 1. Anti-HCV 8-11v. p.e. (70% pågående, 30% utläkt)
 2. PCR – pågående infek.

Behandling

 • direkt antiviral behandling (DAA) → 100% läkning

Går att bota! 🥳


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *