Välkommen

📝 Träna på tentafrågor online! Testa vårt nya verktyg: https://www.beta.tentamera.se/
Videotutorial

Senaste video

Se fler videor på vår YouTube-kanal!

Senaste inläggen

Lungmedicin

Utredningar Kronisk torrhosta (> 2 månader) Anamnes DyspnéHemoptysB-symtomTBC-exponering Differentialdiagnoser Malignitet (cancer)TBCAutoimmunitetSarkoidosHyperreaktivitetAstmaKOLIPFPneumokoniosLäkemedelsbiverkningAllergisk rinit Handläggning Spirometri + Rtg. pulm Undersökningar och behandlingar Thorakocentes (pleuratappning) Skiljt från pleuradrän som används vid större mängd […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Kardiologi

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Ålder Manligt kön Hypertoni Hyperkolesterolemi Röker Diabetes Källa: Stroke-seminarie Marfans syndrom Ärftlig bindvävssjukdom Lång, smal individ med oproportioneligt långa extremiteter inkl. fingrar och tår. Komplikationer av Marfans […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Njurmedicin

Utredningar Nyupptäckt njursvikt Ex. någon kommer in med 300 i krea. Checklista [ ] Akut eller kronisk njursvikt? [ ] Kissar patienten? [ ] Vätskestatus? [ ] Blodtryck? [ ] […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Endokrinologi

Utredningar Hyperkalcemi Kalcium tot. stegrat Ca-jon stegrat ⇒ PTH-värde PTH högt Primär HPT (50%) sporadisk eller associerat till MEN-1/MEN-2A Tertiär HPT (njursvikt) BFHH Litium Paratyreoideacancer Paraneoplasi → PTH PTH lågt […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom – talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårigheter (tumör esofagus, GERD → peptiska strukturer) Hög […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment

Effektivisera din inlärning genom bra information på ett och samma ställe!

Lundaläkare är tänkt som en studieguide för läkarprogrammet vid Lunds universitet. Vi samlar allt som är relevant för dina studier, till exempel centralt innehåll och relevant studiematerial för varje PBL-fall, anatomiquiz, sorterade tentafrågor och andra verktyg för effektiva studier.

Vi som står bakom sidan är Elliot Soomro & Herman Gidestrand, två läkarstudenter på termin 7 (började HT18). Hjälper till med sidan gör även Max Wictor på termin 6 (började VT19), Albin Robertsson på termin 5 (började HT19) och Malcolm Nihlén, som inte är läkarstudent, men en fena på programmering.

Idén till att starta en hemsida för läkarprogrammet i Lund var något som vi båda hade kommit fram till på egen hand. Eftersom vi var de första på den nya kursplanen var det svårt att veta vad som förväntades av oss. Dessutom saknades erfarenheter från äldrekursare och fullständiga extentor att öva på. När vi på den första tentafesten prata om hur man kunde förbättra upplevelsen av det nya läkarprogrammet var vi helt överens.

Därför grundade vi Lundaläkare, med en önskan om att på ett strukturerat sätt samla alla nyttiga verktyg och information på en och samma plats. Främst gynnar utvecklingen av sidan våra egna studier, men det är kul om andra också har nytta av den.

Har du förslag på förbättringar eller vill hjälpa till att utveckla sidan, tveka inte att höra av dig!