Hjärt- och kärlinfektioner

Endokardit

Vanligaste agens är bakterier såsom:

  1. S. aureus
  2. Viridansstreptokocker
  3. Enterokocker

Källa: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/endokardit-infektios/

Perikardit och myokardit

Vanligaste agens är virus såsom:

  1. Enterovirus (Coxsackie A & B, echovirus)
  2. Adenovirus
  3. Influensavirus

Källa: Medicinsk mikrobiologi och immunologi (kursbok) s.694 upplaga 1


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.