PBL-fall

Fall 1: Allergi och överkänslighet

Hej kursare & framtida kollega! Om du har anteckningar du vill lägga upp, eller redigera inlägg som redan finns på sidan – hör av dig. Centralt innehåll Repetition av immunologi […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | 4 Comments

Fall 2: Autoimmunitet

Centralt innehåll Överkänslighetsreaktioner (typ 2-4) Tolerans (central och perifer) Autoimmuna sjukdomar Systemisk lupus erythematosus (SLE) Systemisk skleros (Sklerodermi, SSc) Sjögrens syndrom (SS) Reumatoid artrit (RA) Graves sjukdom (Hypertyreos) Diagnostik Antinukleära […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | 2 Comments

Fall 3: Neoplasi och bröstcancer

Centralt innehåll Generell neoplasi Klassifikation av tumörer Bröstcancer Hallmarks of cancer Metastasering Farmakologi Cytostatika Alkylerande medel Kvävesenapsgasanaloger Platinaföreningar Cisplatin Carboplatin Antimetaboliter Metotrexat Topoisomerashämmare Topoisomeras II-hämmare Antracykliner Mitoshämmare Vinca alkaloider Endokrin […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 4: Skelett- och mjukdelstumörer

Centralt innehåll Denna vecka ligger fokus på neoplasi och innehåller även all hudpatologi. PBL-fallet fokuserar på hudneoplasi, medan benign hudpatologi täcks av föreläsning och veckans kurslitteratur. Inget fokus på kemiska […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 5: Hematopatologi

Centralt innehåll Blod- och benmärgssjukdomar Akut lymfatisk leukemi Akut myeloisk leukemi Kronisk lymfatisk leukemi (lymfoproliferativa sjukdomar) Kronisk myeloisk leukemi (myeloproliferativa sjukdomar) Polycytemia vera Essentiell trombocytemi Primär myelofibros Myelodysplastisk syndrom Multipelt […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 6: Övre mag-tarmkanalen

Centralt innehåll Sjukdomar i övre mag-tarmkanalen (esofagus, gaster) OBS! Ej munhålan (det är för tandläkare) Ingår ej i PBL: Anemi (fall 5-7) Hemostas (koagulation) Farmakologi Medel vid syrarelaterade symtom Protonpumpshämmare […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 7: Nedre mag-tarmkanalen

Centralt innehåll Sjukdomar i nedre mag-tarmkanalen (tunntarm, kolon, appendix) Koloncancer Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) Crohns sjukdom Ulcerös kolit Celiaki Laktosintolerans Ingår ej i PBL: Anemi (fall 5-7) Relevant material Robbins Basic […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | 3 Comments

Fall 8: Lever, pankreas och gallvägar

Centralt innehåll Akut och kronisk leversvikt Alkoholinducerad leversvikt Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) Levercirros Levervärden (ASAT, ALAT, ALP, bilirubin, GT) Ikterus Pankreatit Gallgångssjukdomar Relevant material Robbins Basic Pathology, 10th editionChapter […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 9: Ateroskleros

Centralt innehåll Ateroskleros Riskfaktorer Hyperlipidemi (LDL, HDL) Hypertension Rökning Diabetes mellitus Aneurysm Farmakologi Statiner Relevant material Robbins Basic Pathology, 10th editionChapter 10: Blood Vessels– Atherosclerosis (s. 369-378)– Aneurysms and Dissections […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Leave a comment

Fall 10: Hjärtpatologi

Brace yourself för terminens tuffaste vecka. Men vi tror på dig!<3 Centralt innehåll Hjärtsvikt Ischemisk hjärtsjukdom EKG: STEMI och NSTEMI Arrytmier Sudden Cardiac Death (SCD) Hypertensiv hjärtsjukdom Klaffel Stenos och […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | 4 Comments

Fall 11: Lungpatologi

Centralt innehåll Obstruktiva lungsjukdomar Astma KOL Emfysem Kronisk bronkit Bronkiektasi Restriktiva lungsjukdomar Pneumokonios Sarkoidos Hypersensitivitetspneumonit (allergisk alveolit) Lungtumörer Hamartom Carcinom Adenocarcinom Skivepitelcancer Småcellig lungcancer Carcinoida tumörer Mesoteliom Pleurala lesioner Pneumothorax […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 12: Endokrinologi

Centralt innehåll Sjukdomar och störningar i följande organ Hypofys Hypotalamus Tyreoidea Paratyreoidea Pankreas Binjure Multiple Endocrine Neoplasia (MEN, typ 1 och 2) Relevant material Robbins Basic Pathology, 10th editionChapter 17: […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | 4 Comments

Fall 13: Kvinnliga genitalia

Centralt innehåll Uterus Endometrios Endometriell hyperplasi Endometriecancer Leiomyom Leiosarkom Cervixcancer Adnex (tuba + ovarium) PCOS Tumörer Blödningsrubbningar Relevant material Robbins Basic Pathology, 10th editionChapter 19: Female Genital System and Breast […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 14: Njurpatologi

Centralt innehåll Nefrotiskt/nefritiskt syndrom IgA-nefrit Minimal change nefropati Fokal segmentell nefropati Membranös nefropati Goodpastures syndrom Diabetes insipidus (central och nefrogen) Diagnostik! Viktigt! Diagnostik av njursjukdomar kommer på flera tentafrågor. Läs […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | 1 Comment

Fall 15: Manliga genitala och urinvägar

Centralt innehåll Penis Peniscancer, skivepitelcancer (vanligast) Fimosis Testiklar Testikelcancer Testikeltorsion Prostata Prostatacancer Benign prostatahyperplasi (BPH) Urinblåsecancer Njurar Njurcancer Cystiska njursjukdomar Relevant material Robbins Basic Pathology, 10th editionChapter 18: Male Genital […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Tagged | Leave a comment

Fall 16: Neuropatologi

Centralt innehåll Neurodegenerativa sjukdomar Alzheimers Parkinsons Huntingtons ALS Multipel skleros Tumörer Gliom CNS-infektioner Guillian-Barré Prionsjukdom (Creutzfeldt-Jakob) Cerebrovaskulära sjukdomar Stroke Robbins Basic Pathology, 10th editionChapter 23: Central Nervous System Lundaläkare Jaaadå. […]

Posted in Patogenes, Termin 4 | Leave a comment

9 Replies to “PBL-fall”

 1. Klara Andersson

  Hej!
  Undrar om ni vet om något dokument med organiserade gamla tentafrågor efter veckorna. Vet att många i vår kurs efterfrågar det! :)) tack för en toppensida! mvh Klara Andersson

  • Elliot

   Jag försöker skriva så lite anteckningar som möjligt. Man inser att det för en vanlig dödlig blir nästan omöjligt att hinna med sammanfattningar. Oftast gör jag bara punktlistor med underpunkter (i Notion) för att strukturera ett nytt område. Annars lägger jag in allt jag vill minnas i Anki och låter programmet göra sin magi. Om du inte har börjat med Anki än så är det ett perfekt tillfälle under T4, med massa fakta att trycka in i hjärnan. Se gärna videorna i spellistan vi har lagt upp i inlägget ”Kom igång med Anki”.

  • Elliot

   Jag tror det var jag själv som la in de farmaka som jag pluggade på och tyckte var relevanta den veckan. Någon gång var det min handledare som nämnde nått läkemedel och då skrev jag in det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.