Tuberkulos (TB, TBC)

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Tuberkulos (E. Sturegård).

1. Allmänt mykobakterier


Tuberkulos (TBC/TB) orsakar flest infektiösa dödsfall per år i världen

Antibiotikaresistens ökar hos Mtb

Mykobakterier generellt

 • Syrafasta stavar
  • Pga. lipidrik cellvägg (mykolsyra)
  • Varken gram+/-, men närmst gram+
 • Växthastighet – från ”snabba” till långsamt växande används för artbestämning

Humanpatogener

 1. MTB-komplexet
 2. M. leprae
 3. *M. avium intracellulare-*komplexet (MAC)
  1. opportunistisk
  2. Barn – suppurativ adenit: svullnad körtel på hals, varig mm. under flera månader
 4. M. marinum
  1. Inuti akvarier – ägare som rensar utan handskar får infek. i händerna
  2. Förr fanns i bassänger

Lepra (spetälska)

 • ingen inhemsk smitta Sv
 • 10 miljoner personer i världen infek., ffa. tropikerna

Symtom – orsakas ffa. av kroppens immunsvar

 1. Tuberculoid
  • Paucibacillär (få bakt.)
  • Hypopigmentering & känselbortfall
  • Th1
 2. Lepromatös – smittsam via luft
  • Multibacillär (många bakt.)
  • Noduli & förtjockad hud
  • Th2

2. Tuberkulos


Behandlingsbar!

Anmälningspliktig!

”Tuberkulos” är namnet på sjukdomen med specifika symtom. Tuberkulos kan orsakas av flera olika mykobakterier.

 • Vanligaste agens – M. tuberculosis (Mtb)
  • Obligat aerob (källa: extenta HT-18, 2019-02-25)
  • 10% av infektioner med M. tub. utvecklar tuberkulos
  • Överlever inuti makrofager (medfödd immunsvarscell)
   1. M. tub. fagocyteras
   2. Hämmar fagosomens sammanslagning med lysosom
   3. Överlever
   • Lymfocyter (ffa. CD4+ T-celler) kan via IFNg aktivera makrofag att lysera bakt.
 • → Ostiga nekroser
 • Kan sätta sig i samtliga organ, lungor vanligast
 • Kan ge vilka symtom som helst: ”the great imitator”

Symtom lungtuberkulos

 1. Långdragen hosta
  1. slemmig
  2. blodig
 2. Viktnedgång, trötthet
 3. Nattsvettningar, ”pat. byter sängkläder 2 ggr per natt pga. dryper av svett”

Smitta

 • Ffa. utlandsresa eller migration
 • Immunsupprimerade drabbas: barn, gamla, HIV

Diagnostik

Aktiv (smittsam) infektion

 1. Direktmikroskopi av syrafasta stavar (sputum)
 2. Odling
 3. PCR

Latent/Nysmitta

 1. QuantiFERON (IGRA)
 • Tuberkulintest (PPD) – används sällan i Sverige idag
  1. Typ IV hypersensitivitesreaktion på hudinjektion
  2. 3 dagar väntetid
  3. Rodnadens storlek avläses (>10mm är pos.)

Behandling

Aktiv infektion → Kombinationsterapi under 6 mån

Etambutol • Påverkar RNA-syntes – Pyrazinamid • Okänd mekanism, sänker pH?

Endast första 2 månaderna

Rifampicin • Inhiberar RNA-polymeras – Isoniazid • Inhiberar mykolsyra syntes • Påverkar lipid, DNA och kolhydrat syntes/metabolism

Under hela behandlingstid (6 mån)

Latent infek. → Monoterapi


Långtidsbehandling (6 mån) är viktigt pga. mykobakterier delar sig långsamt och det är ffa. vid delning/replikation som AB har effektiv verkan.

Resistens

Flera mekanismer:

 1. Cellvägg är svårgenomsläpplig för antibiotika pga. komplexa lipider ⇒ många antibiotikum har svårt att ta sig in i cellen (extenta)
 2. Enzym som inaktiverar antibiotika
 3. Pumpar ut antibiotika ur cellen
 • MDR – mutlidrug resistant TB
 • XDR – extensive drug resistant

”All TB-resistens är till följd av felaktig behandling (monoterapi) ⇒ reistensutveckling”

3. HIV och TB


 • TB är globalt vanligaste orsaken till död hos HIV-positiva
 • IRIS (immune reconstitution inflammatory syndrome) – överdrivet immunsvar vid stor mängd tuberkulosbakterier som ökat till en onormal mängd under en immunsuppression, allvarliga symtom
  • När du upptäcker TB hos en HIV-infekterad person ska du börja med att behandla TB och efter några veckor börja med HIV-behandling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.