Tips till Termin 6

Resurser

Kurslitteratur

Skaffa Akut internmedicin som fysisk bok! Jättebra att ha med sig på kliniken. Finns att köpa av universitetet.

Internmedicin

EKG-tolkning

  • Klinisk EKG-diagnostik 2.0 Sverker Jern (Finns på digitalt Hypocampus, 700 kr)
  • EKG-boken Ylva Lind, Lars Lind

Recension och jämförelse av båda EKG-böcker: https://lakartidningen.se/aktuellt/recensioner/2010/09/om-konsten-att-tolka-ekg/

Bra att tänka på

Gör helst nästan alla era signeringar under ViL! Det blir annars stressigt under terminen.

Bär med block och penna, ej lämpligt (hygieniskt) att anteckna på mobilen.

Tvätta ert stetoskop mellan varje pat!

  • Läsa på innan placeringen. Ex. om du ska till kardiologen, kolla en extenta innan placeringen börjar, repetera gamla anteckningar, läs på någon sammanfattning. På ex. gastro tyckte jag dock inte att man kanske behövde läsa på så mycket, beror mycket på ammanuensen.
  • Var i tid!
  • Ibland kan det som läkarstudent vara lite långtråkigt ute på avdelning. Det är inte någons fel. Du är ny, oerfaren, kan inte bidra med något och många diskussioner flyger dig helt över huvudet. Du blir lätt passiv, och jag själv blir oengagerad när jag är passiv. Ställ frågor! Försök att använda tekniken där du sammanfattar kärnkunskapen och får den utvärderad av handledaren (nämns här nedan).
  • På ronden är det ofta patienter som är så komplexa att du inte kommer förstå mycket av det som sägs och inte heller måste förstå det för att klara kursen. När jag lyssnat noga på inledningen av en patientdiskussion och sedan märker att detta är långt bortom mina kunskapskrav har jag ibland tagit upp mobilen och börjat göra Anki. Inte jättepoppis om jag ska vara helt ärlig. Generationerna som är läkare idag ser ofta mobilen som ett fritidsverktyg och inte ett verktyg för studier och du ser istället oengagerad ut i ditt lärande. Jag började därför istället skriva upp frågor i ett pappersblock eller quizza mig själv från minnet med penna och papper när jag inte längre hängde med i diskussionen. Prova detta eller eventuellt använda en platta.

Lång tentaperiod.

Sitt med Anki på mobilen/ta med en dator/platta och gör små anki-kort på allt du hör under dagen. Anki ska vara den ständigt öppnade appen på din enhet så att så fort någon förklarat något viktigt kan du gör ett snabbt kort.

Situation: Handledare förklarar något eller ger ett utlåtande. Du sammanfattar detta i en mening. Frågar ifall detta låter korrekt. Blir tillrättavisad och gör ett nytt försök. Be om att få anteckna detta en minut och gör ett anki-kort av denna kärnkunskap.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.