Fysiologi

DNA och genomet

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för kromatinets uppbyggnad, hur DNA replikeras och rekombineras i samband med celldelning, samt förklara mekanismer som bidrar till genomets integritet Det centrala dogmat, DNA…

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Immunologi

Medfödda immunförsvaret Ospecifikt immunförsvar som bygger på evolutionär erfarenhet. Aktiveras omedelbart vid infektion, men har ett begränsat antal receptorer och känner därför endast igen ett begränsat antal mikrober. Består av…

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 3 Comments

Makromolekyler

Makromolekyler och deras beståndsdelar.

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 4 Comments

Metabolism

Hur cellen tillgodogör sig energi och byggstenar från olika näringskällor.

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | Leave a comment

Proteinsyntes

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för principerna för informationsöverföring från DNA via RNA till protein i den eukaryota cellen, innefattande bildandet av olika slags RNA-molekyler, samt förklara hur genuttryck…

Posted in Molekyl till vävnad, Termin 1 | Tagged | 1 Comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *