Vecka 8: Tuberkulos och HIV

Centralt innehåll

 • Tuberkulos (TBC)
  • Diagnostik
   • Tuberkulintest
   • IGRA-test (Interferon Gamma Release Assay)
 • HIV och AIDS
  • Patogenes
   • Omvänt transkriptas (RT)
   • gag-, pol- och env-generna
   • Celltropism (CCR5- och CXCR4-receptorer)
  • Diagnostik
  • Behandling
 • Opportunistiska infektioner
  • Pneumocystis jirovecii
  • Aspergillus
 • Antivirala läkemedel
  • Antiviraler
   • Aciklovir
   • Polymerashämmare (nukleosidanaloger och nukleotidanaloger)
   • Omvänt transkriptas-hämmare (RT-hämmare, icke-nukleosidanaloger, NNRTI)
   • Integrashämmare
   • Proteashämmare
   • Inträdeshämmare
    • Maraviroc (CCR5-hämmare)
   • Neuraminidashämmare
   • M2-blockerare
  • Immunmodulering

OBS! För HIV kallas nukleosidanaloger för NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitors) och icke-nukleosidanaloger för NNRTI.

Mikrobiologi

 • Mycobacterium
  • M. tuberculosis-komplexet
   • M. tuberculosis
   • M. bovis
  • M. avium-komplexet
  • M. leprae
 • Retrovirus
  • Humant immunbristvirus (HIV)
  • Humant T-lymfotropt virus (HTLV)

Relevant material

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 3.26: Mycobacterium (s. 296-301)
Kapitel 4.2: Antivirala läkemedel (s. 363-376)
Kapitel 4.17: Retrovirus (s. 451-468)
Kapitel 8.15: Infektioner hos immunsupprimerade (s. 769-773)

Lundaläkare

Fokusera på patofysiologin bakom sjukdomarna, kliniska fynd, anamnes och följdsjukdomar/komplikationer.

Herman

Anki

T5F8: TBC och HIV

Opportunistiska infektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Opportunistiska infektioner (K. Riesbeck). Mikrob som vanligtvis hanteras av värdens immunförsvar men kan orsaka sjukdom när tillfälle ges, ex. vid immunsuppression. Proteser […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Antiviral behandling

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Antiviral terapi (S. Schwartz). 1. Ospecifika antiviraler Interferon Viralt dsRNA → värdcell exocyterar IFN ⇒ närliggande celler går in i ’antiviralt tillstånd’: […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

HIV (human immunodeficiency virus)

1. HIV HIV är ett retrovirus. Ett annat retrovirus är HTLV (Humant T-lymfotropt virus) som kan orsaka leukemi (ATL). Infekterar främst CD4+ T-celler Två positivt strängade RNA-molekyler Epidemiologi Globalt ca. […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Tuberkulos (TB, TBC)

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Tuberkulos (E. Sturegård). 1. Allmänt mykobakterier Tuberkulos (TBC/TB) orsakar flest infektiösa dödsfall per år i världen Antibiotikaresistens ökar hos Mtb Mykobakterier generellt […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.