PBL-fall

Vi är glada att ha påbörjat ett samarbete med Sveriges läkarförbund Student (SLF) Lund! Läs mer om SLF Student Lund på inlägget på denna länk🎉🎉

Fall 1: Cirkulation 1

Centralt innehåll Hjärtats anatomiHjärtats elektriska aktivitetKontraktion och aktionspotential hos myocyterElektrokardiografi Hjärtats uppbyggnad (makro/mikro)Hjärtats funktion (elektrofysiologi och pumpfysiologi)Reglering av hjärtat och den integrerade cirkulationsfysiologin Relevant material EKG.nu EKG.nu, en komplett e-bok…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 10 Comments

Fall 2: Embryologi, organogenes och farmakologi

Centralt innehåll Farmakologi Relevant material Medical Embryology Animations(fungerar endast om du är kopplad till eduroam)http://thepoint.lww.com/book/show/774205 Osmosis Youtube Anki ↑Hermans Ankis T3F2↑ Borde täcka väldigt bra denna veckan, vissa frågeställningar är…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 3: Cirkulation 2

Centralt innehåll Hjärtats metabolism Innervering av hjärtat ANS och receptorer Reglering av hjärtminutvolym och slagvolym Kontraktilitet Preload/afterload Frank-Starling Bainbridge-effekten Träningsfysiologi Reglering av hjärtats funktion under arbete och vila nervös styrning,…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 2 Comments

Fall 4: Cirkulation 3

Centralt innehåll Hemodynamik: Hur kärl anpassar sig till olika tryck och flödesförhållanden Förhållandet mellan flöde, tryck och resistans Compliance Kontraktion av glatt muskulatur Mekanismer som styr blodflödet till organen i…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 2 Comments

Fall 5: Njurar och urinvägar 1

Centralt innehåll Hur njurens uppbyggnad och cellulära mekanismer ger förutsättning för urinbildning Urinets sammansättning Cortikopapillära gradienten Clearance och sieving Glomerular filtrationshastighet (GFR) Tubulär filtration Fokus på Na+, Cl–, Ca2+, Mg2+…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 6: Njurar och urinvägar 2

Centralt innehåll Reglering av njurfunktioner, vätske- ochelektrolytbalans Autoreglering av njurblodflöde och GFR (myogen respons och tubuloglomerulär feedback) Trycknatriures och tryckdiures Njurnerver (sympaticus) RAAS (Renin-Angiotensin-Aldosteron-systemet) Antidiuretiskt hormon (ADH/vasopressin) Atriell natriuretisk peptid…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 2 Comments

Fall 7: Cirkulation 4

Centralt innehåll Reglering av blodtryck och blodvolym Hypovolemisk chock och kompensatoriska mekanismer vid blodförlust Farmakologi Blodersättning och plasmaproteiner (albumin, dextran, gelatinpreparat) Relevant material Osmosis Topic: Cardiovascular Baroreceptors Anki

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | 1 Comment

Fall 8: Respiration 1

Spoiler: grabben har astma (obstruktiv lungsjukdom) Centralt innehåll Förklara förutsättningarna för att skapa ett luftflöde in och ut ur lungorna samt verkningsmekanismerna för bronkdilaterande farmaka Förklara det pulmonära gasutbytet Redogöra…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 9: Respiration 2

Centralt innehåll Förklara för hur ventilationen regleras Förklara ventilation-perfusionsförhållanden i lungorna samt hur gaser transporteras i blodet Relevant material Ninja Nerd-spellista Grym video för syra-basreglering Anki

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 10: Blodet

Centralt innehåll Redogöra för blodets olika komponenter, deras funktioner, produktion och omsättning Redogöra för hur hematopoesen (blodbildningen) regleras hormonellt och hur den kan påverkas av näringsstatus Redogöra för lymfoida organens…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 11: Endokrinologi

Centralt innehåll Förklara de endokrina och neuroendokrina reglersystemen samt principer för endokrinologisk farmakologi Redogöra för hur endokrina rubbningar kan ge förändringar i energi-, vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans samt hur dessa…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 12: Lever/digestion

Centralt innehåll Fokus: levern, fettdigestion och -absorption, introduktion till nutrition, fettlösliga vitaminer Förklara funktionerna i digestionskanalen och de accessoriska organen som leder till upptag av näringsämnen, elektrolyter och vatten samt…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 13: Exokrina pankreas/digestion

Centralt innehåll Fokus: Sekretion från spottkörtlar/magsäck/pancreas, digestion av kolhydrater och proteiner, absorption Farmakologi Farmaka som kan påverka digestionskanalen och de accessoriska organen. Antacida (aluminium-, kalcium- och magnesiumsalter) Histamin-2-receptorantagonister (ranitidin) Protonpumpshämmare…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 14: Endokrina pankreas

Centralt innehåll Fokus: Metabolismen och dess reglering, diabetes Näringslära Makronutrienter (fall 12-15) Fett Essentiella fettsyror Kolhydrater Protein Essentiella aminosyror Alkohol Mikronutrienter Kalium Farmakologi Farmaka som kan användas vid diabetes mellitus.…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 15: Diabetes

Denna vecka är typ en recap med lite mer fördjupning i diabetes. Se fall 14. Jag utgick jättemycket från gamla tentafrågor den här veckan. Försök att ta till er det…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 16: Reproduktion 1

Centralt innehåll Redogöra för sexuell differentiering hos flick- och pojkfoster Beskriva struktur och funktion hos både mannens och kvinnans reproduktionsorgan samt hur dess funktioner styrs Redogöra för spermatogenes, oogenes och…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Fall 17: Reproduktion 2

Centralt innehåll Redogöra för befruktning, implantation och placentation samt hormonspelet och förändringar i kvinnans kropp vid graviditet och förlossning Redogöra för bröstkörtlarnas uppbyggnad samt hur mjölkproduktionen och mjölkejektionen regleras under…

Posted in Homeostas, Termin 3 | Tagged | Leave a comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *