Tips till T10

Nu går du helt plötsligt sista året på läkarprogrammet om du som går det ”gamla” läkarprogrammet!! Bra jobbat! Den tionde terminen går man två kurser: Examensarbete i medicin och Interprofessionell samverkan (IPS). Under IPS har man en klinisk placering under två veckor på en medicinavdelning, som heter klinisk utbildningsavdelning (KUA). Frånsett dessa två veckor skriver man sitt examensarbete. Examensarbetet skriver alla på engelska och självständigt (alltså inte två-och-två som man kunde göra på T5). Presentation och opponering (som är sista veckan av kursen) är även på engelska. Sista veckan på T9 har man även en vecka introduktion inför examensarbetet.

Kurslitteratur

Det finns många bra kursböcker att välja mellan om man vill ha en bok (oklart hur många som använde bok). För själva skrivandet och tips på formuleringar kan Writing for the Medical Sciences eller Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten vara användbara. Vill man ha en bok för SPSS är SPSS steg för steg en bok som används.

De flesta använder SPSS som program för statiska analyser, däremot önskar vissa handledare att man använder R eller andra programmeringsprogram. Om man ska använda SPSS använde jag (Max) dessa två Youtube-spellistor för att kunna fatta SPSS. Spellistan av ”Research By Design”, som du hittar på denna länk, har gjort SPSS-tutorials med hundar som är lärorik också! Spellistan av ”Nienke de Glas, MD PhD”, som du hittar på denna länk, ger också en bra introduktion och är särskilt bra om man vill lära sig Syntax (”koda” i SPSS för att lättare göra ändringar i framtiden).

Bra att tänka på

  • Classic tips, men börja inte för sent med uppsatsen! Man vill hellre ha gjort mycket i början än att stressa i slutet.
  • Mängden handledning varierar mycket mellan handledare. Handledaren får ersättning motsvarande 50h (HT23), så du ska få och har rätt till denna mängd handledning. Mejla kursansvarig om det är problem med handledningen eller något annat som inte fungerar så tidigt som möjligt.
  • Det finns en PDF på Canvas för examensarbetet som heter ”Skriva presentera opponera”. Den är bra att se över tidigt, då det är en mall för vad som ska ingå i examensarbetet, presentationen och opponeringen. Se sedan bedömningskriterierna på ett annat dokument på Canvas för att veta att man har med allt som ska vara med.
  • Många känner sig ganska ensamma under och särskilt i slutet av skrivandet av uppsatsen. Även om man inte skriver om samma ämne är ett tips att samlas några kursare under dagtid på exempelvis Forum Medicum och skriva enskilt tillsammans.
  • KUA-momentet förbättras hela tiden. Det ska göras tydligare vad man förväntas göra och inte som läkarstudent under KUA. Det kan vara bra att repetera lite om KOL-exacerbation, hjärtsvikt, lungödem och vätskedrivandebehandling för att hänga med lite extra under KUA, men just för läkarstudentens roll på KUA-momentet behövs det inte repeteras.

Kort sagt går man två kurser under T10. Man har själv en del ansvar att lägga upp och jobba med examensarbetet kontinuerligt på ett rimligt och hälsosamt sätt. Får man rimligt med handledning och jobbar på relativt effektivt finns det gott om tid till att göra annat kul under terminen. Undrar du något är det bara att skriva en kommentar eller skriva DM så hjälper vi gärna till!

Lycka till!

//Max Wictor


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *