Helicobacter pylori

MALT-lymfom orsakat av H. pylori kan botas genom eradikering av bakterien – enda cancern som kan botas med antibiotika!

Virulensfaktorer

 1. ureas
 2. alfa-karbon-anhydras (syra-inhibitoriska proteiner)
 3. Adhesiner (BabA, SabA)
 4. Flageller
 5. LPS
 6. VacA
 7. OMV
 8. SOD
 9. CagA – typ 4 sekretionssystem
  1. → ökad risk för gastrit, ulcus och ventrikel-cancer

Adenocarcinom

Krävs att H. pylori har CagA

Diagnostik

 1. HP-antigen i faeces
 2. PCR från ventrikelbiopsi
 3. (urea breath test), används mindre och mindre
 4. (serologi)

Behandling

ex. Nexium HP (lm-namn)

 • amoxicillin (betalaktam) + klaritomycin (makrolid) + esomeprazol (syraprod. hämmare)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.