STI

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Sexuellt överförda infektioner av Ylva Lindroth, inför termin 5 på läkarprogrammet Lund 9/9-20.


 • Klamydia vanligaste

De könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen är

 1. gonorré
 2. hepatit B
 3. hiv
 4. klamydia
 5. syfilis

Normalflora vagina

 • Varierar med ålder

Fertil ålder

 • Laktobaciller (anearoba)
 • GAS
 • Candida
 • Gardnerella

Många bakterier → bakteriell vaginos?

 • 10% av kvinnor har

Laktobaciller i normalflora → lågt pH & väteperoxid

 • Motar bort infektiösa bakterier (gonococker, gardnerella, S.aureus) och svamp (Candida)
 • Minskar vid antibiotikabehandling → vanligt med Candidavaginit efter antibiotikabehandling

Finna IgA i cervixsekret

Gonokocker

Anmälningspliktig → smittspåras!

Neisseria gonorréa

 • Ger gonorré
 • Gramnegativ diplokock
 • Fakultativt intra- och extracellulär
 • Kan binda till sig järn

Virulensfaktorer

 • har LOS (lipooligosackarider, likt LPS)
 • Kan binda C4bp och faktor H (komplementsystemet)
  • Hindrar fagocytering & MAC
 • pili

Patogenes

 1. Mha. pili binder gonokocker till cylinder/övergångsepitel (könsorgan)
 2. LOS stimulerar immunsvar
 3. Neutrofiler attraheras

Symtom

 • ”Kissar taggtråd”
 • 50% kvinnor asymtomatiska, 10% män asymto.
 • Infektion i cervix, uretra
 • Kan ge salpingit
  • → ökad risk för ektopisk graviditet
  • → 20% risk för infertilitet

Diagnos

 • Utstryk
  • Ser gramneg. diplokocker → misstänka gonokocker
 • PCR
 • Odling

Behandling

 • Cefalosporin (ceftriaxon)
  • vanligen penicillinresistent

Epidemiologi

 • Stor ökning sen 2000-talet

Syfilis

Allmänfarlig – anmälningspliktig!

 • Spiroket
  • Spiralformad, annat ex. är borrelia
  • Treponema pallidum
 • Kan ge fosterskador ← ingår i graviditetsscreening
 • Olika stadier – primär, sekundär, tertiär, latent och långsam

Diagnos

 • Går ej att odla
 • Serologisk testning (antikroppar)
 • PCR ibland

Epidemiologi

 • Ökar
 • 60% ’importfall’

Morfologi

 1. Primär – lokalt på kön, litet oömt sår (schanker)
 2. Sekundär – hematogen spridning → utslag på hudkostym, ofta även fläckar/vårtliknande utslag i munnen
 3. Tertiär – obehandlad syfilis i 1-30 år → neurosyfilis (demens mm.)

Trichomonas

 • Protozoe (parasit)
 • Kvinnor får skummiga illaluktande flytningar och vaginal klåda
 • Risk för smitta ökar vid fler sexpartner

Chlamydia

Anmälningspliktig!

 • Liten bakterie, som ett virus
 • Chlamydia trachomatis
 • Strikt intracellulär

Replikation

 1. In i värdcell (fagocytos) i form av elementärkroppar (spridningsform)
 2. Retikulärkropp (större) inuti värdcell – metabolt aktiv form
 3. Replikation
 4. Återgår till elementär
 5. Lämnar värdcell

 • Ofta asymtomatisk (70% kvinnor, 50% män)
 • Miktionssveda (svider när man kissar)
  • lätt att missta för UVI (hos män)
  Unga män med miktionssveda – misstänk klamydia!
 • Kan stiga uppåt, farligt för kvinnor
  • uretrit, cervicit, endometriot, salpingit
  • kan bli infertil

Epidemiologi

 • Ökat sen 94
 • Muterades 2005
 • På väg ner nu igen
 • Långt vanligaste, 35 000 fall / år i Sverige

Diagnostik

 • Män: urinprov
 • Kvinnor: vaginalprov (helst)
 • TMA (transcription mediated amplification)
  • likt PCR men utan att ändra temperatur i intervall

Behandling

 • Doxycyklin (en tetracyklin)
  • Penicillin funkar inte pga. intracellulära utan cellvägg

Mycoplasma genitalium

 • liten bakterie
 • intracellulär (saknar cellvägg)
 • Symtom liknar klamydia, diff.diagnos
 • Ny
 • PCR
 • Azitromycin
  • resistens ökar
  • lämpligt att vara sparsam pga. ofta asymtomatiskt och inte hittat långtidspåverkan

Herpes simplex-virus

 • Höljeförsedd
 • HSV-1 – munsår, ibland även genital
 • HSV-2 – genital, ovanligt mun
 • Andra herpes
  • Vattkoppor
  • EBV
  • MCV
  • Humant herpesvirus (HHV) 6,7,8

Herpes simplex

 • HSV-1 kan ge herpesencefalit
 • HSV-2 kan ge meningit

Diagnostik

 • PCR på vävnad från blåsor
 • Serologi (IgG – kronisk infek.)

Behand

 • Acyklovir

Indik.

 • Primärinfek
 • Immunsupp
 • Ögoninfek.

Humant papillomvirus (HPV)

 • Kanske vanligare än klamydia
 • flera typer
  1. 1/3 genitalia
   • → cervixcancer
  2. hud
   • vårtor
 • Ffa. cervixcancer men även
  • vulva, vagina, penis, anus
  • tonsill!

Går nästan inte att få cervixcancer utan HPV-infektion

 • Vanligaste cancern hos unga kvinnor
 • PAP-smear utbytt mot Vätskebaserad cytologi (provrör med vätska → kan båda kolla på det histologiskt (eg. cytologiskt) och testa för HPV)
 • Onkogena: 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58
  • Hittas i 95% av cervixcancer
  • E6 & E7
  • Kolla anki-kort från Termin 4
 • Kondylom: 6, 11, 16, 18
  • Ingår i vaccin

Behandling

 • Vårtor – podofyllotoxin (alt. vänta)
 • Cellförändring – konisering mm.

Killar bör vaccinera sig!


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.