Fysiologi

Autonoma nervsystemet

Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och reproduktion. Sympatiska nervsystemet – Fight or FlightParasympatiska nervsystemet – […]

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Basala ganglier och cerebellum

Lillhjärnan och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras roll i motorisk kontroll.

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Ben, brosk och bindväv

Både ben och brosk är bindväv och tillsammans ger dessa vävnader stadga och har en sammanhållande funktion åt andra vävnader och organ i kroppen.

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Centrala nervsystemet

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för centrala nervsystemets kärlanatomi samt ventrikelsystemets och hjärnhinnornas anatomi och funktioner Redogöra för hur CNS blodförsörjning, likvorcirkulation och tryckförhållanden regleras och kan påverkas Redogöra […]

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Hörsel, balans och språk

Ytteröra Auricula (Pinna, öronmussla), yttre delen av örat som samlar upp ljud och riktar det in i hörselgången. Har även en filtrerande funktion som selekterar ljud med frekvens inom det […]

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Integumentsystemet

Hud, hår och naglar ingår tillsammans i integumentsystemet.

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Kranialnerver

Kranialnerver, nerver som utgår direkt från hjärnan och hjärnstammen. # Namn Funktion I N. olfactorius sensorik II N. opticus sensorik III N. oculomotorius motorik IV N. trochlearis motorik V N. […]

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Minne och inlärning

Långtidsminne, lagrar kunskap under mycket långa tidsperioder. Deklarativt minne (Explicit minne), lagrar material som kan återkallas medvetet, exempelvis verbalt eller genom bild. Episodiskt minne, lagrar upplevelser. Semantiskt minne, lagrar fakta. […]

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Motorik och muskler

Muskelkontraktion, motoriska bansystem och konsekvenser av skador på motorneuron. Och lite om reflexer!

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Neurofysiologi

Centrala och perifera nervsystemets fysiologi. Inkluderar nervsystemets celler, vilo- och aktionspotential samt signalöverföring.

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Somatosensorik

Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för de neuronala förutsättningarna för proprioception, smärta och hudsensorik Beskriva hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad Redogöra för sinnesorganens anatomi (och deras histologiska uppbyggnad) […]

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Synen

Ögats fysiologi, fototransduktion, visuell bearbetning och reflexer.

Posted in Rörelse och neurovetenskap, Termin 2 | Tagged | Leave a comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.