Luftvägsinfektioner

Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala

Baseras på föreläsningarna Lunginfektioner, viroser (S. Schwartz) och Luftvägsinfektioner bakteriella (K. Riesbeck).

Vanligaste virus

 1. Rhino (RNA)
 2. Corona (RNA)
 3. Adeno (DNA)

Pneumokock-pneumoni → snabbt insjuknande, livsfarligt

1. Bakteriella pneumonier


Atypiska bakteriella pneumonier

Långdragna, tysta ”trojanska hästar”

*intracellulära

 1. Mykoplasma pneumoniae
 2. Chlamydophila pneumoniae eller psittaci*
 3. Legionella pneumophilia*
 4. Bordetella pertussis (kikhosta)
 5. Mykobakterier (TB)

Mykoplasma

 • Extracellulär
 • Saknar cellvägg!
  • Inget PBP = inga antibiotika som går på cellvägg (ex. penicillin) fungerar
 • Adhesinet P1 – binder cilier i luftväg

Diagnostik

 • Vanligaste anledningen till luftvägsinfektion mellan 20-30 års ålder
 • Röntgen: ”något diffusa infiltrat i båda loberna”

Behandling

 1. Erytromycin

Legionella pneumophila

Värm bostadsvatten till minst 65C !! (då dör legionella)

 • Utomlandsresa vanligast

Kikhosta (Bordetella pertussis)

Vaccineras i Sv

Gramnegativ stav


 1. Spädbarn kan dö
 2. Äldre också riskgrupp
 3. Hostar flera månader (ca. 3 mån)

Virulensfaktorer (dessa 3 används i vaccinet)

 1. PT (pertussistoxin, ett A-B exotoxin)
 2. FHA (filamentös hemagglutinin)
 3. pertakin

 • Smittar endast människor (inte djur)
 • PT binder cilierade luftvägsceller

2. Typiska pneumonier


 1. Pneumokocker
 2. Haemophilus influenzae
 3. Moraxella catarrhalis

Pneumokocker (S. pneumoniae)

Betydande virulensfaktorer

 • kapsel
 • pneumolysin – släpps ut i stora mängder → snabbt akut

Symtom

 • Akut – frossa, hög feber och hosta

Diagnos

 1. Biomarkörer indikationer
  • låg syrgasmättnad
  • höga vita (LPK)
  • CRP högt
 2. Lungröntgen – lobulär pneumoni (endast infiltrat i en lunglob, ensidig)
 3. Odling nasofarynx
 4. Sepsis → blododling
 5. Urin (Binax test) – pneumokockantigen
 6. Likvor (meningit)

Behandling

 1. Kåvepenin (PcV)
  1. Allergi mot PcV → Erytromycin, klindamycin

Haemophilus influenzae

Kapslade (typer a-f) vs.

 • Typ B drabbar ffa. barn och kan även ge sepsis och meningit
 • Vaccin mot typ B (Hib) !

Ej kapslade (icke typbara)

 • Vaccin saknas

Behandling

 • Amoxicillin (ampicillin)
  • Resitens mot denna ökar

Virulensfaktor

 • IgA-proteas – hindrar IgA i slemhinnor

Hib & Hif är båda kaplsade och invasiva

Moraxella catarrhalis

 • okapslad, lågvirulent
 1. → långdragen torrhosta, otit.
 2. sinuit,
 3. laryngit
 4. bronkit/lunginflammation

 1. Rökning riskfaktor

Virulensfaktor

 • Yttermembransvesiklar (OMV) – knoppar av yttermembran innehållande virulensfaktorer
  • inaktiverar komplementsystemet
   • H. influenzae bekämpas av komplementsystemet

Moraxella och H. influenzae samarbetar och ger dubbelinfektion


KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom)

 • Associeras med bakt. infektion med Moraxella och H. influenzae

1. Virala pneumonier


Tar sig in i kropp via

 1. Luftvägar → Slemhinnor
  1. fimbrier (virulensfaktor) krävs för att infiltrera slemhinnor
 2. luftvägar är vanligaste inkörsporten för virus

Spridning

 1. Kontakt (hosta, nysningar) → Aerosol (droplets)

RNA-virus

 1. Rhinovirus (picornafamilj)
 2. Coronavirus
 3. RSV
 4. Influensa
  1. Genetisk reassortment (omsortering) av fragmenterat genom

2. ÖLI


De virus som tas upp här är ssRNA(-), deras genom fungerar direkt som mRNA för transkription

Rhino

 1. inget hölje
 2. → 50-80% av alla förkylningar
 3. snuva, nästäppa, nyser, halsont
  • låg-ingen feber
 4. snuva = smittar
 5. 1-3 dagar inkubationstid
 6. 3-5 dagar sjuk

Immunitet

 • IgA-antikroppars skydd varar 18 månader
 • 100 subtyper

Corona

 • höljebärande
 • 10-15% av förkylningar, 1 ny stam per utbrott

Allvarliga utbrott

 1. SARS (atypisk lunginfektion)
 2. MERS (Middle East Respiratory Syndrome, atypisk lunginfektion)
 3. Covid-19

3. NLI


De virus som tas upp här är ssRNA(-), deras genom behöver transkriberas till kompletterande sträng före transkription

Paramyxovirus

RSV

typ av paramyxovirus – orsakar kraftiga luftvägsinfektioner hos barn, bl.a. RSV

 • respiratoriskt syncytiecirus (RSV)
 • vanligaste luftvägsvirus som orsakar mortem hos småbarn och spädbarn
  • vanligaste agens till NLI hos barn i förskoleålder (ca. 60% av alla)
 • väldigt infektiöst, drabbar småbarn när maternella ak försvinner (ca. 6mån)
  • nästan alla barn <2 år infekterade

Patogenes

 1. Infekterar lungepitel, ofta djupt i lungan
 2. Avdödande av epitelceller → igentäppta bronkioler mm.
  1. pga. spädbarns bronkioler så liten diameter ⇒ allvarligare sjukdom

Symtom

 • mildare hos vuxna
  • allvarlighetsgrad: förkylning-pneumoni
 • små barn
  1. 25-40% RSV-infek. ⇒ bronkiolit, pneumoni
  2. ex. anamnes: hosta, rinit, andningssvårigheter & låggradig feber
   • lungauskultation: väsande ljud (ronki) + knastrande ljud (rassel)

Vaccin finns inte

”Vaccinutvecklingen är ett totalt misslyckande.”

Parainfluensa

 • drabbar barn
 • ffa. ÖLI men även NLI
 • Näst vanligaste orsaken till allvarliga NLI hos småbarn

⇒ krupp

 1. Stridor (auskultation)
 2. Heshet & skällande hosta
 3. Barnet får ångest och gråter pga. andnöd

Typfall: Barn vaknar mitt i natten med andnöd, får ångest, gråter ⇒ föräldrar blir oroliga. Lösning: ta upp barnet i famnen, därmed ändrar du kroppsposition och då går krupp över, sjukhusvård behövs inte.

Orthomyxovirus (RNA)

Influensa

Symtom

 1. Plötslig hög feber*
 2. huvudvärk
 3. muskelvärk
 4. halsont
 5. hosta

Typer

 • A: zoonost – infek. både djur & människor
 • B: endast människor
 • C: endast människor

A & B ⇒ säsongsinfluensa

Diagnostik

 • nasofarynxsekret → påvisa RNA

Immunitet

 • Ak mot Hemagluttinin (HA) & Neuraminidas (NA)
 1. Antigen drift – kallas det när flera punktmutationer ger en fenotypisk förändring som är stor nog att ändra immunförsvarets igenkänning av viruset. Detta ger upphov till ex. endemier såsom säsongsinfluensa.
  • slarvigt RNA-polymeras ⇒ flera punktmutationer → delvis ändrad struktur
 • Antigen shift – en stor genomisk förändring sker vilket gör viruset helt oigenkännligt för immunförsvaret. Ex. två influensavirus byter gensegment. Kan orsaka pandemier.
 • 8 RNA-segment som genetiskt omfördelas (extenta)

Adenovirus

→ ffa. förkylning

 • många olika serotyper
 • DNA-virus

Hölje vs. icke-höljebärande virus

 • Hölje – överlever kort tid utanför kroppen, 1 dygn. Enklare att inaktivera via ex. desinfektion
 • Icke hölje – kan överleva på ytor utanför kropp i månader

Ex. HPV som ger vårtor kan ligga kvar på vikterna på gymmet i flera månader, du kommer dit å lyfter lite så pressas viruset in i huden medan ex. HIV-smittad som nyser – dessa virus kan max överleva 1 dygn innan de torkar ihop


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.