Antiviral behandling

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Antiviral terapi (S. Schwartz).

1. Ospecifika antiviraler


Interferon

Viralt dsRNA → värdcell exocyterar IFN ⇒ närliggande celler går in i ’antiviralt tillstånd’:

 1. mRNA-translation hämmas
 2. ökad nedbrytning av viralt RNA som upptäcks i cell

Ribavirin

effektiv mot huvudsakligen RNA virus, ssk hepatit C virus

 • även effektiv mot viral hemoragisk feber (Lassa, CCHF)

mekanism

 • hämmar processer i värdcell
  1. nukleosidbiosyntes
  2. mRNA capping
 • är hypermutagen

2. Specifika


Riktade mot specifika steg i virusets livscykel

Acyklovir

Mekanism

 • Nukleosid (Acyklovirs inaktiva enhet, biotillgänglig – kan passera cellmembran) måste bli nukleotid inuti i cellen för att bli aktiv substans
  1. Herpesvirusets egna enzym tymidinkinas (tk) omvandlar till nukleotid (aktiv substans)
  2. Aktivt acyklovir hämmar främst herpes-DNA-polymeras

Herpesencefalit: Plötslig feber, stark huvudvärk och total disorientering gällande tid och rum ⇒ misstanke om Herpesencefalit. Vid minsta misstanke – ge Acyklovir!

 • Hämmar aktiv replikation – fungerar inte för att motverka latent infektion

Behandlar

 1. HSV1&2
 2. EBV
 3. VZV
 4. inte CMV

HIV-behandling

Hämmar olika nyckelenzym i virusets replikationscykel. Finns många olika läkemedel som hämmar olika målprotein.

Kombinationsbehandling! Monoterapi är både ineffektivt och resistensdrivande.

 • RT-hämmare
  • även mot HBV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.