Termin 6

Lungmedicin

Utredningar Kronisk torrhosta (> 2 månader) Anamnes DyspnéHemoptysB-symtomTBC-exponering Differentialdiagnoser Malignitet (cancer)TBCAutoimmunitetSarkoidosHyperreaktivitetAstmaKOLIPFPneumokoniosLäkemedelsbiverkningAllergisk rinit Handläggning Spirometri + Rtg. pulm Undersökningar och behandlingar Thorakocentes (pleuratappning) Skiljt från pleuradrän som används vid större mängd […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Kardiologi

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Ålder Manligt kön Hypertoni Hyperkolesterolemi Röker Diabetes Källa: Stroke-seminarie Marfans syndrom Ärftlig bindvävssjukdom Lång, smal individ med oproportioneligt långa extremiteter inkl. fingrar och tår. Komplikationer av Marfans […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Njurmedicin

Utredningar Nyupptäckt njursvikt Ex. någon kommer in med 300 i krea. Checklista [ ] Akut eller kronisk njursvikt? [ ] Kissar patienten? [ ] Vätskestatus? [ ] Blodtryck? [ ] […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Endokrinologi

Utredningar Hyperkalcemi Kalcium tot. stegrat Ca-jon stegrat ⇒ PTH-värde PTH högt Primär HPT (50%) sporadisk eller associerat till MEN-1/MEN-2A Tertiär HPT (njursvikt) BFHH Litium Paratyreoideacancer Paraneoplasi → PTH PTH lågt […]

Posted in Klinisk medicin 1, Okategoriserade, Termin 6 | Leave a comment

Gastroenterlogi

Alarmsymtom tarmsjukdom – talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårigheter (tumör esofagus, GERD → peptiska strukturer) Hög […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment

Hematologi

Aplastisk anemi Orsaker Strålnings- eller cytostatikabehandling Diagnostik Pancytopeni Trombocytopeni Blödningsbenägenhet Purpura Hematom Echymoser Petekier Gingivit Näsblod (Epistaxis) Koagulationsstatus TPK PK APTT Fibrinogen (D-dimer) Anemi IV blod Intravenös blodtillförsel vid Hb […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment

Akutmedicin och neurologi

Utredningar Akut huvudvärk OPQRST Rutinnervstatus Red flags, varningstecken för sekundära (farliga) huvudvärksorsaker plötsligt påkommen och intensiv (subarach) ”är detta den första huvudvärken och den värsta huvudvärken du någonsin upplevt?” debut […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment

Anki-kort till Internmedicinska blocket (T6)

Hej bästa läkarstudenter! De här korten har skapats med svett och tårar, men framförallt med glädje och lustfyllt lärande. Att skapa anki-kort, framförallt utifrån extenta-frågor, är enligt mig det absolut […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | 2 Comments

Tips till Termin 6

Resurser Hypocampus.se Internetmedicin.se UpToDate.com Registrera konto på sjukhuset med Region Skånes nätverk, sen kan du använda sidan när du är inloggad var som helst. Logga in minst var 90:e dag […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment

Lungmedicin

Centralt innehåll Astma KOL Resurser Läkemedelsboken Astma och KOL Koldioxidretention vid syrgasbehandling

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment

Hematologi

Centralt innehåll Anemi Myeloiska sjukdomar Akut myeloisk leukemi (AML) Kronisk myeloisk leukemi (KML) Myeloproliferativa neoplasier (MPNs) Kronisk myeloisk leukemi (KML)? Polycytemia vera (PV) Essentiell trombocytos (ET) Myelofibros (MF) Myelodysplastiskt syndrom […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment

Kardiologi

Centralt innehåll Ischemisk hjärtsjukdom (ICD) Akuta koronara syndrom (AKS) ST-höjningsinfarkt (STEMI) Instabil kranskärlssjukdom Icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) Instabil angina Stabil angina Hjärtsvikt Arytmi Extraslag (SVES, VES) Hypertoni Cerebrovaskulära sjukdomar Stroke och […]

Posted in Klinisk medicin 1, Termin 6 | Leave a comment