Svampinfektioner

Länk till anteckningar i Notion

Baseras på föreläsningen Svampinfektioner av Karl Oldberg, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 9/9-20.

1. Vad är svamp


 • Eukaryota
 • Aeroba
 • Strukturer (de två som är viktiga att veta)
  • Cellvägg
  • Ergosterol i cellmembran
 • Icke-sexuell reproduktion (iaf. de kliniskt relevanta svamparna)
 • 2 huvudsakliga växtsätt
  • Jäst
   • Encellig, förökar sig genom knoppning
  • Hyfer (trådsvamp)
   • Multicellulära, 1→massa sporer
 • Opportunistiska organismer – över lag kommensala, men orsakar sjukdom ifall tillfälle uppstår

2. Ytliga


 • Vanliga, ca. 1 miljard människor
 1. Dermatofyter
 2. Candida

Dermatofyter (hud)

 • Hyfer
 • Infektion av dermatofyt kallas tinea
  • ex. tinea pedis = fotinfektion pga. dermatofyt
  • vanligare hos barn
 1. Trichophyton rubrum – Vanligaste i Sverige
 2. Lantbrukare med boskap – misstänk T. verrucosum
 3. Husdjur såsom marsvin, kaniner – misstänk T. mentagrophytes

 • Tinea corporis – större kroppsområde
  • Svampinf. på övriga hud, ex. rygg
  • ’Ringorm’-utseende
 • Tinea barbera – skägg
 • Tinea capitis – hårbotten

Labdiagnostik av tinea

 • Odling, kan ta flera veckor
 • Direktmikroskopi, snabbt och enkelt
 • DNA-påvisning, PCR, snabbare än odling och mer känsligt (specifikt resultat)

Candida

 • Candida albicans mest patogena
  1. hud
  2. oral
   1. erytomatös
   2. pseudomembranös
   3. Spädbarn
   4. Immunsuppression (HIV, cytostatika)
   5. Antibiotika
   6. Diabetes
   7. Munproblem, proteser
  3. Vulvovaginal
   1. 75% av kvinnor
   2. Speciellt efter antibiotikakur

3. Allvarliga


Svampinfektion som kan bli livshotande

 • Ses ffa. vid immunsuppression

Vanligast i SV

 1. Invasiv Candida
 2. Aspergillos
 3. *Pneumocystis-*pneumoni

Misstänk vid riskpatient som inte förbättras efter 2-3 dagar av antibiotika

Invasiv Candida

 • 30-50% mortalitet
 • Invaderar djupa vävnader & blodbanan
  • Nedslag i ögon, hjärtklaffar, lever
 • Pseudohyfer – delar sig genom knoppning men blir avlånga likt hyfer (trådar)
  • → de kan penetrera epitel

Diagnostik

 • Blododling
 • Odling från lokal
 • Biomarkören beta-D-glukan (mäts i blodet)
 • PCR

Aspergillos

 • Mögelsvamp
 • Hyfer
 • A. fumigatus mest patogena
 • Inte del av normalflora, men finns överallt runtom oss (i miljön)

Infektioner

 • Aspergillom – svampboll (’fungus ball’)
  • ex. vid hålrum i lungkavitet (ex. från abcess från tbc) → svamp fyller det utrymmet → aspergillom
 • Invasiv aspergillos
  • immunsuppression med neutropeni drabbas
  • inandning av hyfer → växer (utan neutrofiler som i vanliga fall bryter ned) → lunga → invasiv i blodkärl → septiska embolier i hjärna mm.
  • 30-40% dödlighet
  • Diagnostik
   • Odling
   • Biomarkörer, specifik – galaktomannan, ospecifik – beta-D-glukan
   • PCR
  • Högriskpatienter får profylaktisk behandling!!

*Pneumocystis-*pneumoni (PCP)

 • P. jirovecii
 • Jästsvamp
 • Barn drabbas asymtomatiskt → flesta har immunitet i vuxna år
 • Immunsupprimerade drabbas
  • T-cellsdefekter – HIV, organtransplantation

Diagnostik

 • BAL – bronkioalveolärt lavat
 • Mikroskopi på BAL
 • PCR BAL
 • Biomarkör beta-D-glukan

Trimetoprim-sulfa

Högriskpatienter får profylaktisk behandling!!

Cryptococcus neoformans

 • Numera ovanlig i SV
 • Jästsvamp
 • → meningit
  • ffa. hos HIV-patienter som utvecklat AIDS, vanlig dödsorsak
 • Smitta genom fågelspillning → sporer → friska andas in → latent, immunsuppression → opportunistisk → meningit
 • Tjock polysackaridkapsel

4. Endemiska


Svampinfektioner som finns i mer avgränsade delar av världen, finns inte i Sverige

 • Kan orsaka infek. även hos friska (ej immunsupp.)

 1. Histoplasma capsulatum
 2. Coccidoides immitis & posadasii
  1. 15-30% av samhällsförvärvad pneumoni i Arizona, ’valley-fever’
 3. Mycetom
 4. Chromoblastomykos

5. Antimykotisk behandling


Generellt antimykotiska

 • Färra antimykotiska än antibakteriella
 • Fler biverkningar
 • Påverkar cellvägg- eller cellmembransyntes

Azoler

 • Flukonazol
 • mot Candida
 • Både IV & peroralt
 • Hämmar ergosterolproduktion (byggsten i cellmembran)
  • Enzym som tillverkar ergosterol är P450-enzymet
  • P450 i människa påverkar farmakokinetik
  • FARLIGT ATT KOMBINERA MED ANDRA LÄKEMEDEL
 • Resistensmekanismer
  • Konf.ändring P450
  • Effluxpumpar

Echinocandiner

 • Caspofungin
 • mot invasiva jästsvamp
 • IV (stor molekyl)
 • Hämmar syntes av beta-D-glukan (som används i cellväggssyntes)
 • Resistens – mutation i målenzym

Polyener

 • Nystatin (munskölj mot Candida), amfotericin B (IV, allvarliga infek.)
 • Binder ergosterol → porer i cellmembran
 • Stora biverkningar – njurpåverkan

Sammanfattning


Detta ska du kunna-

 • Utmärkande drag hos svampar
  • hyf vs. knopp
  • cellvägg-ergosterol
 • Vanligaste ytliga infek.
 • Vanligaste allvarliga
 • Principen bakom vanligaste antimykotiska

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.