Vaccin

Barnvaccinationsprogrammet

 1. rotavirusinfektion
 2. difteri
 3. stelkramp (tetani)
 4. kikhosta
 5. polio
 6. Haemophilus influenzae typ b (HIb)
 7. högpatogena pneumokocker (alltså inte alla serotyper)
 8. mässling, påssjuka & röda hund (MPR)
 9. humant papillomvirus (HPV)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn

2020-07-23 enligt FMH


Resa till Asien

Oavsett resevistelsens längd

 1. Hepatit A & B
 2. Kolera (turistdiarré)

3 veckor (ex. backpacking)

 • Tyfoid (S. typhi)

6 månader

 • Tuberkulos (TBC)

Ev. meningokockvaccin (ex. Australien)

Information hämtad från 1177 – vaccination för Thailandsresa

Information ang. meningokockvaccination från föreläsning av Kristian Reisbeck LU


Är syftet med vaccin profylaktiskt och/eller terapeutiskt?

 • profylaktisk – förebyggande. Mycket bättre att förebygga än att bota.

Vad kännetecknar ett bra vaccin?

 1. immunogent – framkallar immunsvar
 2. spegla naturlig infektion – samma vävnad drabbas, samma celler (cellulärt svar), antikroppar
 3. långvarigt skydd
 4. låg risk – biverkningar & korsreaktioner

Balansgång mellan immunogenitet (skarkare immunsvar = bättre skydd) och biverkningar (starkare immunsvar = högre risk)

Vilka olika typer av antigen från bakterier och virus användes vid vaccination, och vad betyder typen av antigen för immunsvaret?

 1. levande
   1. imiterar riktig infek. → god immunogenicitet
   2. ingen adjuvans
   3. slemhinneskydd (lär kroppen stoppa agens redan innan sjukdom uppstår)
   1. större risk → inte alla kan få vaccin (ex. immunsupprimerade)
   2. svårhanterat
 2. inaktiverat
   1. levande organism (samma som original)
   1. stor mängd
   2. upprepade doser

Hur skapar man levande men försvagade vaccin?

 1. attenuera
  1. ’Multipla passager i suboptimala förhållanden’
  2. Tar bort virulensgener

Vilka levande vacciner används?

 1. Mässling, Påssjuka, Röda hund

 1. Varicellae
 2. Gula feb
 3. Zoster
 4. Rabies

 1. Polio
 2. Rota
 3. Influ
 4. Tyfoid

 1. Tuberkulos

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.