HIV (human immunodeficiency virus)

1. HIV


HIV är ett retrovirus. Ett annat retrovirus är HTLV (Humant T-lymfotropt virus) som kan orsaka leukemi (ATL).

 • Infekterar främst CD4+ T-celler
 • Två positivt strängade RNA-molekyler
Untitled.png (1024×786)
By Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38751738

Epidemiologi

Globalt

 • ca. 40 miljoner infek.
 • <hälften får effektiv behandling

Sverige

 • 7 000 lever med HIV
 • ca. 500 nya fall 2019, ffa. utlandssmitta
 • Bra prognos – effektiv behandling

Smitta

 1. Sexuell smitta
 2. Blodsmitta
 3. HIV+ mamma störst chans att smitta barn just vid förlossningen
  1. Åtgärder: antiviral behand. under graviditet, kejsarsnitt, amning ska undvikas
 4. Amning

Diagnostik

 1. Kombinerat HIV ak/antigen (ELISA)

Replikationscykel

By Jmarchn – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58188472
By Mike Jones – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25083912

Behandling

Kombinationsbehandling motverkar resistensutveckling och är effektivare!

 • Inträdeshämmare – hämmar endocytos (till värdcell) via interaktion med CD4 och co-receptor, ex. Maraviroc (lm-namn)
 • **NRTI (**nukleoside reverse transcriptase inhibitor) – hämmar omvänd transkription
  • NNRTI (non-nukleoside reverse transcriptase inhibitor)
 • Integrashämmare – hindrar inkorporering av viralt arvsmassa i värdcellens genom
 • Proteashämmare – hämmar utträde av nytillverkade virus från värdcellen

AIDS

När antalet CD4+ T-celler går under 200/mikroliter → opportunistiska infektioner härjar

 • CD4+ T-celler i perifert blod mäts med Flödescytometri
By Sigve – Own work, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15383502 modified by Herman Gidestrand

Opportunistiska infektioner

 1. P. jirovecii
 2. Candidaesofagit
 3. MAC-infek.
 4. Cerebral toxoplasmos
 5. CMV-retinit

Tumörer

 1. Kaposis sarkom (HHV-8)
 2. Lymfom
 3. Cervixcancer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.