Sammanfattningar

Vaccin

Barnvaccinationsprogrammet rotavirusinfektiondifteristelkramp (tetani)kikhostapolioHaemophilus influenzae typ b (HIb)högpatogena pneumokocker (alltså inte alla serotyper)mässling, påssjuka & röda hund (MPR)humant papillomvirus (HPV) Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn 2020-07-23 […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Lungfunktion (Spirometri)

Baseras på Per Wollmers föreläsning på läkarprogrammet i Lund för termin 5, HT20 Begrepp Z-score – visar hur mycket pat. provsvar avviker från förväntat (Standardvärde) värde på under -2 eller […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Hud- och mjukdelsinfektioner

Länk till anteckningar i Notion Nekrotiserande fasciit Vanligaste agens: Streptococcus pyogenes (GAS) Staphylococcus aureus Clostridium perfringens Rosfeber GAS Symtom Tydligt avgränsad inflammation i huden med successiv utbredning ytlig vanligtvis benet […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Exotiska virus

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Exotiska virus (S. Schwartz). 1. RNA virus Flesta är Arbovirus (sprids via myggor, fästingar). Flavi, Toga eller Bunyafamiljerna av virus vanligaste (samtliga […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Opportunistiska infektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Opportunistiska infektioner (K. Riesbeck). Mikrob som vanligtvis hanteras av värdens immunförsvar men kan orsaka sjukdom när tillfälle ges, ex. vid immunsuppression. Proteser […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Antiviral behandling

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Antiviral terapi (S. Schwartz). 1. Ospecifika antiviraler Interferon Viralt dsRNA → värdcell exocyterar IFN ⇒ närliggande celler går in i ’antiviralt tillstånd’: […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

HIV (human immunodeficiency virus)

1. HIV HIV är ett retrovirus. Ett annat retrovirus är HTLV (Humant T-lymfotropt virus) som kan orsaka leukemi (ATL). Infekterar främst CD4+ T-celler Två positivt strängade RNA-molekyler Epidemiologi Globalt ca. […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Tuberkulos (TB, TBC)

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Tuberkulos (E. Sturegård). 1. Allmänt mykobakterier Tuberkulos (TBC/TB) orsakar flest infektiösa dödsfall per år i världen Antibiotikaresistens ökar hos Mtb Mykobakterier generellt […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Hepatit

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Hepatitvirus (Gülşen Özkaya Şahin). Alla hepatitvirus är ANMÄLNINGSPLIKTIGA! Enterala hepatitvirus (fekal-oral smitta): A & E ⇒ akut infek. Parenterala (blodsmitta): B & […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Helicobacter pylori

MALT-lymfom orsakat av H. pylori kan botas genom eradikering av bakterien – enda cancern som kan botas med antibiotika! Virulensfaktorer ureas alfa-karbon-anhydras (syra-inhibitoriska proteiner) Adhesiner (BabA, SabA) Flageller LPS VacA […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Spiroketer (Borrelia & Syfilis)

Fästingburna infektioner Borrelia afzelii & garinii (EU), burgdorferi (US) → borrelios (lyme disease) recurrentis → återfallsfeber (huslusen) Det tar minst 1 dygn för Borreliabakterien att överföras till blodet från fästingen. […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Graviditets- och spädbarnsrelaterade infektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Infektioner graviditet o spädbarn (B. Böttiger, E. Sturegård). 1. Infektioner under graviditet och hos spädbarn Gravida Infektioner bör undvikas under graviditet! Gravida […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

CNS-infektioner

Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala Baseras på föreläsningarna CNS virala (S. Schwartz) och CNS bakteriella (K. Riesbeck). Virusinfektioner är vanligast i CNS 1. Meningit Akut (bakteriell) meningit Totalt […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Luftvägsinfektioner

Länkar till anteckningar i Notion: Bakteriella, Virala Baseras på föreläsningarna Lunginfektioner, viroser (S. Schwartz) och Luftvägsinfektioner bakteriella (K. Riesbeck). Vanligaste virus Rhino (RNA) Corona (RNA) Adeno (DNA) Pneumokock-pneumoni → snabbt […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Gastroenteriter (tarminfektioner)

Länk till anteckningar i Notion: Bakteriella och Virala Baseras på föreläsningarna Mag-tarminfektioner (S. Karlsson Söbirk) och Virala gastroenteriter (S. Schwartz), inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund HT20. Bakteriell: 1. […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Svampinfektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Svampinfektioner av Karl Oldberg, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 9/9-20. 1. Vad är svamp Eukaryota Aeroba Strukturer (de två som […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

STI

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Sexuellt överförda infektioner av Ylva Lindroth, inför termin 5 på läkarprogrammet Lund 9/9-20. Klamydia vanligaste De könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen är […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

UVI (urinvägsinfektion, cystit)

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen UVI av Kristian Riesbeck, inför läkarstudenter T5 9/9-20. Nedre UVI symtom trängningar sveda vid miktion illaluktande urin ibland: smärta i flank (dunköm) […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Farmakologi introduktion

1. Farmakodynamik Slutsatser Få receptorer är ’äkta receptorer’, de flesta är enzym som interagerar Konc.↔effekt Hög affinitet innebär inte stor effekt, ex. ifall lm är partiell agonist eller antagonist På […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Antibiotikas grunder

Baseras på föreläsning av infektionsläkare Johan Tham inför läkarstudenter på termin 5 i Lund 7/10-20. 1. Antibiotika Selektionstryck – antibiotikabehandling dödar de som inte är resistenta, de få som är […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Stafylokocker och streptokocker

Baseras på föreläsning av Anders Håkansson inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 2/10-20. 1. Allmänt Bakteriemi – bakterier i blodet Sepsis – överdrivet immunsvar i blodet som är skadligt […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Malaria och Babesia

https://www.notion.so/Malaria-och-Babesia-798003e61d224eedaa3dd4f89ab52ca7 Baseras på föreläsning av Kristina Persson, forskare på Malaria och Babesia, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 1/10-20. Dessa båda är parasiter, de finns i blodet Malaria ”Viktig […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , | Leave a comment

Parasiter

https://www.notion.so/Parasiter-d1398bfba1304d428484ade7c7193dac Bilder på ägg finns i Anki-kort samt i länken ovan. 0. Sammanfattning ”Det viktigaste med parasiter är att komma ihåg att de finns!” 1. Allmänt parasiter Definition av parasit […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | 2 Comments

Grundläggande bakteriologi

https://www.notion.so/Grundl-ggande-bakteriologi-34a9e207a22c48b3912b58034dd8c5c4 Bra introduktion till bakteriologi och infektion. Kom ihåg: detta är en översikt, du ska inte kunna alla bakterierna redan första veckan. Herman 1. Bakterier, allmänt och vilka Introduktion Bakterie […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Grundläggande virologi

https://www.notion.so/Grundl-ggande-virologi-4e366882b3a046a29071059e70e25be9 Vad är ett virus? Nanometer stora, kan inte ses i mikroskop. Virionen – viruspartikeln Virom – virusets genom Komponenter Genom (RNA eller DNA) Kapsid helikal eller ikosahidral virala proteiner […]

Posted in Klinisk förberedelse, Okategoriserade, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

Cystisk fibros

Främst Pseudomonas men barn drabbas oftare av S. aureus och även en del H. influenzae.

Posted in Klinisk förberedelse, Okategoriserade, Termin 5 | Tagged , | Leave a comment

Bild- och funktionsdiagnostik

Nuklearmedicin Gammakamera Scintigrafi (2D) Indikationer Skelettmetastaser från prostatacancer Lymfkörtelspridning av cancer Lungemboli (ventilation & perfusion) By RadsWiki – RadsWiki, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3419565 Kontraindikationer Barn, gravida & ammande SPECT (3D) […]

Posted in Klinisk förberedelse | Tagged , | Leave a comment

Hjärt- och kärlinfektioner

Endokardit Vanligaste agens är bakterier såsom: S. aureus Viridansstreptokocker Enterokocker Källa: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/infektion/endokardit-infektios/ Perikardit och myokardit Vanligaste agens är virus såsom: Enterovirus (Coxsackie A & B, echovirus) Adenovirus Influensavirus Källa: Medicinsk […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , | Leave a comment