Författare: Elliot


 • Lungmedicin

  Centralt innehåll Astma KOL Resurser Läkemedelsboken Astma och KOL Koldioxidretention vid syrgasbehandling

 • Hematologi

  Centralt innehåll Anemi Myeloiska sjukdomar Akut myeloisk leukemi (AML) Kronisk myeloisk leukemi (KML) Myeloproliferativa neoplasier (MPNs) Kronisk myeloisk leukemi (KML)? Polycytemia vera (PV) Essentiell trombocytos (ET) Myelofibros (MF) Myelodysplastiskt syndrom […]

 • Kardiologi

  Centralt innehåll Ischemisk hjärtsjukdom (ICD) Akuta koronara syndrom (AKS) ST-höjningsinfarkt (STEMI) Instabil kranskärlssjukdom Icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) Instabil angina Stabil angina Hjärtsvikt Arytmi Extraslag (SVES, VES) Hypertoni Cerebrovaskulära sjukdomar Stroke och […]

 • Anki: Från nybörjare till king

  Twenty rules of formulating knowledge: https://www.supermemo.com/en/archives1990-2015/articles/20rules Add-ons Här är ett urval av våra favoriter. Tänk på att tilläggen ibland inte fungerar som dem ska, vilket ofta beror på nya uppdateringar […]

 • Öka uppspelningshastigheten!

  Med distansundervisning kommer allt fler inspelade föreläsningar. Dessa har fördelen att man kan ändra uppspelningshastigheten, vilket är väldigt användbart för att effektivisera inlärningen, speciellt om föreläsaren pratar långsamt. Dock är […]

 • Klinisk kemi – Sammanfattning

  Detta är en sammanfattning av Kristoffer Carlsson (VT15). Modifierad av Elliot Soomro (VT21). Levern Leverns funktionella enhet kallas lobulus. Arteriellt blod och portablod i periferin flödar längs sinusoiderna in mot […]

 • Importera från Quizlet till Anki

  Quiz från Lundaläkare hittar du här! Det är lite knepigt att importera från Quizlet till Anki, men det går med hjälp av ett tillägg. Följ instruktionerna nedan, därefter finns det […]

 • Fysiologiska normalvärden

  Det finns ett antal kliniska normalvärden och gränser som man ska kunna. Öva på Quizlet Anki Parameter Normalvärde P-Natrium 137-145 mM P-Kalium 3,5-4,4 mM P-Bikarbonat (HCO3-) 22-27 mM Hemoglobin (Hb) […]

 • Endokrinologi

  Hormon, signalsubstans som insöndras till blodet och efter transport i blodet påverkar målcell. Peptidhormon, vattenlösligt hormon Aminhormon, syntetiseras från aminosyran tyrosin och kan vara både vatten- och fettlösliga Tyroideahormon, adrenalin, […]

 • Blodet

  Hb (blodvärde, g/L) Kvinna 117-153 Man 134-170 Blodet består av flera komponenter: plasma (55%) blodceller (45%) erytrocyter (röda blodkroppar) leukocyter (vita blodkroppar) trombocyter (blodplättar Serum = plasma – koagulationsproteiner Hematopoes […]

 • Genitalia

  Ammanuenshäfte för modeller

 • Kärlträdet

  Ammanuenshäfte för modeller

 • Viscera

  Amanuenshäfte för modeller

 • Introduktion till farmakologi

  Farmakologi, läran om hur levande organismer påverkas av läkemedel. Läkemedel, en substans eller kombination av substanser med uppgift att förebygga eller behandla sjukdom hos människa eller djur återställa, korrigera eller […]

 • Kranialnerver

  Kranialnerver, nerver som utgår direkt från hjärnan och hjärnstammen. # Namn Funktion I N. olfactorius sensorik II N. opticus sensorik III N. oculomotorius motorik IV N. trochlearis motorik V N. […]

 • Autonoma nervsystemet

  Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och reproduktion. Sympatiska nervsystemet – Fight or Flight Parasympatiska nervsystemet […]

 • Minne och inlärning

  Långtidsminne, lagrar kunskap under mycket långa tidsperioder. Deklarativt minne (Explicit minne), lagrar material som kan återkallas medvetet, exempelvis verbalt eller genom bild. Episodiskt minne, lagrar upplevelser. Semantiskt minne, lagrar fakta. […]

 • Immunologi

  Medfödda immunförsvaret Ospecifikt immunförsvar som bygger på evolutionär erfarenhet. Aktiveras omedelbart vid infektion, men har ett begränsat antal receptorer och känner därför endast igen ett begränsat antal mikrober. Består av […]

 • Hörsel, balans och språk

  Ytteröra Auricula (Pinna, öronmussla), yttre delen av örat som samlar upp ljud och riktar det in i hörselgången. Har även en filtrerande funktion som selekterar ljud med frekvens inom det […]

 • Kärl och nerver

  Centrala nervsystemet Arteriellt blodflöde arcus aortae truncus brachiocephalicus dx (finns ej vänster sida, där utgår nedan direkt från arcus aortae) a. subclavia a. carotis communis a. carotis externa a. thyroidea […]

 • Synen

  Ögats fysiologi, fototransduktion, visuell bearbetning och reflexer.

 • Centrala nervsystemet

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för centrala nervsystemets kärlanatomi samt ventrikelsystemets och hjärnhinnornas anatomi och funktioner Redogöra för hur CNS blodförsörjning, likvorcirkulation och tryckförhållanden regleras och kan påverkas Redogöra […]

 • Funktionell anatomi

  Hur rörelser genereras och kontrolleras genom samverkan mellan olika delar av rörelseorganen.

 • Nedre extremiteten

  Skelett, muskler och leder i höft, ben och fot. Plus alla fina nerver och kärl.

 • Basala ganglier och cerebellum

  Lillhjärnan och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras roll i motorisk kontroll.

 • Övre extremiteten

  Muskler, ben och kärl i övre extremiteten, aka våra armar och händer.

 • Motorik och muskler

  Muskelkontraktion, motoriska bansystem och konsekvenser av skador på motorneuron. Och lite om reflexer!

 • Somatosensorik

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för de neuronala förutsättningarna för proprioception, smärta och hudsensorik Beskriva hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad Redogöra för sinnesorganens anatomi (och deras histologiska uppbyggnad) […]

 • CNS 2

  Hjärnans blodförsörjning samt ögats och örats anatomi.

 • Integumentsystemet

  Hud, hår och naglar ingår tillsammans i integumentsystemet.

 • Huvud och hals

  Huvudet och halsens anatomi, vilket till exempel inkluderar ben och muskler i skallen, ansiktet och käken.

 • Neurofysiologi

  Centrala och perifera nervsystemets fysiologi. Inkluderar nervsystemets celler, vilo- och aktionspotential samt signalöverföring.

 • Introduktion till anatomi

  Anatomiska plan och axlar, samt andra essentiella anatomiska begrepp.

 • Ben, brosk och bindväv

  Både ben och brosk är bindväv och tillsammans ger dessa vävnader stadga och har en sammanhållande funktion åt andra vävnader och organ i kroppen.

 • CNS 1

  Centrala och perifera nervsystemets anatomi, vilket till exempel inkluderar hjärnan, ryggmärgen, likvorcirkulation och kranialnerverna.

 • Proteinsyntes

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för principerna för informationsöverföring från DNA via RNA till protein i den eukaryota cellen, innefattande bildandet av olika slags RNA-molekyler, samt förklara hur genuttryck […]

 • Metabolism

  Hur cellen tillgodogör sig energi och byggstenar från olika näringskällor.

 • Makromolekyler

  Makromolekyler och deras beståndsdelar.

 • DNA och genomet

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för kromatinets uppbyggnad, hur DNA replikeras och rekombineras i samband med celldelning, samt förklara mekanismer som bidrar till genomets integritet Det centrala dogmat, DNA […]