Autonoma nervsystemet

Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och reproduktion.

 • Sympatiska nervsystemet – Fight or Flight
 • Parasympatiska nervsystemet – Rest and Digest
 • Enteriska nervsystemet – mag-tarmkanalen

Sympatiska neuron utgår från ryggmärgen på thorakal- och lumbalnivå (T1-L3), medan parasympatiska neuron utgår från sakralnivå (S2-S4) och hjärnstammen (III, VII, IX, X).

Autonoma nervsystemet förmedlar signaler via två neuron:

 • Preganglionär neuron, myeliniserade nervfibrer som lämnar centrala nervsystemet via kranial- och spinalnerver
 • Postganglionär neuron, omyeliniserade nervfibrer som bildar de autonoma-efferenta ganglierna

Det finns tre typer av synaptisk transmission:

 • Kolinerg transmission (acetylkolin -ACh)
 • Adrenerg transmission (noradrenalin -NA, adrenalin -A)
 • NANC transmission (ATP, VIP, NPY, GABA, NO)

Det finns tre typer av receptorer:

 • nAChR – nikotinerg receptor (acetylkolin)
 • AR – adrenerg receptor (noradrenalin/adrenalin)
 • mAChR – muskarin receptor (acetylkolin)

Acetylkolin bryts ner i synapsklyftan av acetylkolinesteras.

NeuronSympatisk preganglionärSympatisk postganglionärParasympatisk preganglionärParasympatisk postganglionär
UrsprungT1-L3Ganglion vid ryggmärgHjärnstam och S2-S4Ganglion i närhet av målorgan
MyelinJaNejJaNej
NeurotransmittorAcetylkolinNoradrenalinAcetylkolinAcetylkolin
ReceptorNikotinAdrenergNikotinMuskarin

Amfetamin och liknande aminer leder till kalcium-oberoende frisättning av noradrenalin och därmed ett sympatiskt påslag.

Botulinumtoxin, neurotoxin som sprids via blodet till hela kroppen förutom centrala nervsystemet. Påverkar endast perifera kolinerga neuron och hämmar dess frisättning av acetylkolin, vilket leder till muskelpares. Används som behandling vid till exempel handsvett, lokaliserade kramptillstånd eller kosmetik.

Tetanustoxin, neurotoxin som hämmar frisättningen av GABA och glycin, vilket leder till muskelspasm (stelkramp).


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.