Hematologi

Centralt innehåll

 • Anemi
 • Myeloiska sjukdomar
  • Akut myeloisk leukemi (AML)
  • Kronisk myeloisk leukemi (KML)
  • Myeloproliferativa neoplasier (MPNs)
   • Kronisk myeloisk leukemi (KML)?
   • Polycytemia vera (PV)
   • Essentiell trombocytos (ET)
   • Myelofibros (MF)
  • Myelodysplastiskt syndrom (MDS)
 • Lymfatiska sjukdomar
  • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
  • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)
  • Lymfom
 • Myelom (multipelt myelom)
 • Stamcellstransplantation

Resurser

Självinstruerande undervisningsfall i hematologi

Hematologiska översikter (Internetmedicin)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *