Introduktion till anatomi

Blausen.com staff (2014). ”Medical gallery of Blausen Medical 2014”. WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 2002-4436. – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31339201

Anatomiska plan

Sagittalplan, vertikalt och löper från framsida till baksida. Delar kroppen i en höger (dexter) och en vänster (sinister) del. Begreppet medianplan används för ett sagittalplan som går genom mittlinjen.

Frontalplan, vertikalt och löper från sida till sida. Delar kroppen i en främre (ventral) och en bakre (dorsal) del.

Transversalplan, horisontellt plan som delar kroppen i en övre (kraniell) och en undre (kaudal) del.

Skärningspunkten hos dessa tre plan motsvarar kroppens tyngdpunkt

Anatomiska axlar

En rörelse sker alltid runt en axel (tänk en pinne man måste snurra runt). En rörelseaxel går vinkelrätt mot respektive plan som rörelsen sker i.

AxelVinkelrät mot planRörelse
Sagittalaxel
Frontalplanabduktion/adduktion
Transversalaxel (frontalaxel)Sagittalplanflexion/extension
Vertikal-/longitudinalaxelTransversalplanrotationsrörelser,
horisontal abduktion/adduktion i axelleden

Sagittalaxel, vinkelrät mot frontalplan i vilken rörelsen sker. Ligger i sagittalplan och löper horisontellt från framifrån och bakåt. Runt denna axel sker rörelserna abduktion och adduktion.

Transversalaxel, vinkelrät mot sagittalplan i vilken rörelsen sker. Ligger i frontalplan och löper horisontellt från sida till sida. Kallas även frontalaxel (jätteförvirrande, jag vet). Runt denna axel sker rörelserna flexion och extension.

Vertikal-/longitudinalaxel, vinkelrät mot transversalplan i vilken rörelsen sker. Löper vertikalt uppifrån och nedåt, i kraniell till kaudal riktning. Runt denna axel sker rotationsrörelser och horisontal abduktion/adduktion i axelleden.

Relevant material

Allmänna anatomiska termer: Klicka här för att öva på alla termer


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.