Hematologi

Aplastisk anemi

Orsaker

 • Strålnings- eller cytostatikabehandling

Diagnostik

 • Pancytopeni

Trombocytopeni

 • Blödningsbenägenhet
  • Purpura
  • Hematom
  • Echymoser
  • Petekier
  • Gingivit
  • Näsblod (Epistaxis)

Koagulationsstatus

 • TPK
 • PK
 • APTT
 • Fibrinogen
 • (D-dimer)

Anemi

IV blod

Intravenös blodtillförsel vid Hb under 80-85 g/L.

 • Leukemi med leukocytos kan bli viskosa – försiktighet med att sätta in blod

Anemi-utredning

 1. Hb lågt
 • CRP
 • Järn
  • ferritin
  • transferrinmättnad
  • tibc
 • MCV
 • Reticulocyter
 • TPK
 • LPK
  • diff
 • Homocystein
  • B12
  • Folat
 • Kreatinin

Undersökningar – uteslut blödning

 • Gastroskopi
 • Koloskopi

Ifall ikterus/hemolys

 • Bilirubin, leverprover, haptoglobin, LD
  • om prover talar för hemolys → DAT-test
   • DAT-positiv ⇒ autoimmun hemolys

Järnbristanemi

Diagnostik

 • Fe
  • Ferritin
  • Transferrinmättnad
  • TIBC
 • MCV lågt
 • Reticulocyter lågt
 • ev. TPK stegrat

Behandling

 • Järninfusion
  • uppföljning av reticulocyter (god effekt → reticulocytos)
 • ev. SAG vid låga blodvärden och symtom

Autoimmun anemi

Hemolytiska anemier

Trombotisk trombocytopen purpura (TTP)

Enzymdefekt ger försämrad klyvning av von-Willebrands faktor. Mikrotromber uppstår i små kärl, akut livshotande.

Symtom

 • Blödningsbenägenhet
  • Purpura
  • Hematom
  • Gingivit
  • Näsblod (Epistaxis)
 • CNS-påverkan
  • Konfusion
  • Trötthet
 • Njursvikt

Diagnostik

 • Trombocytopeni
 • Anemi (hemolytisk)
  • DAT-negativ (ej autoimmun hemolys)

Kombinationen med trombocytopeni och DAT-negativ anemi trots hemolystecken (LD stegrat, haptoglobin lågt) – misstänk!

 • Kreatinin stegrat

Behandling

 • Plasmaferes, färskfryst
 • Kortison

Komplikationer

 • Undvik transfusion! Både trombocyter och Hb.

Koagulationssjukdomar

Ökad blödningsbenägenhet

 • Hematom (blåmärken)
 • purpura (0,3-1cm),
  • talar för trombocytopeni
 • petekier (<0,3mm): oftast på underben, symmetriska, många (20-30st)

Koagulationsprover

 • TPK
 • PK(INR)
 • APTT
 • Fibrinogen

Hemofili

Von Willebrands

Trombocytdefekt

Primär immunologisk trombocytopeni (ITP)

Immunologisk trombocytopen purpura

 • Idiopatisk trombocytopeni
 • Isolerad trombocytopeni
  • PK(INR) och APTT, fibrinogen, D-dimer normala
  • Hb och LPK normala

Drabbar främst

 • kvinnor runt 65 år
  • kortisonbehandling vid trombocyter < 30
 • barn
  • sällan behandling

Akut blödning med ITP

 • steroider högdos
 • IVIG (immunoglobuliner)
 • trombocyttransfusion
 • tranexamsyra

Dessiminerad intravaskulär koagulation (DIC)

Koagulopati

Ökad risk för både blödning och trombos.

 • TPK lågt
 • PK högt
 • APTT förlängt (högt)
 • Fibrinogen lågt

Ex. vid akuta leukemier

Ökad koagulering (Trombofili)

APC-resistens

Sekundär trombofilia

Hemoglobinopatier

Thalassemi

Sicklecellanemi

Immunsuppressiva sjukdomar

Primära sjukdomar och sekundära orsaker (ex. cytostatika, HIV, aspleni).

Neutropen feber

Behandling

 • Meronem (stark bredspektrum antibiotika)

Variabel immunbrist (CVID)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.