Termin 6


 • Lungmedicin

  Utredningar Kronisk torrhosta (> 2 månader) Anamnes Dyspné Hemoptys B-symtom TBC-exponering Differentialdiagnoser Malignitet (cancer) TBC Autoimmunitet Sarkoidos Hyperreaktivitet Astma KOL IPF Pneumokonios Läkemedelsbiverkning Allergisk rinit Handläggning Spirometri + Rtg. pulm […]

 • Kardiologi

  Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom Ålder Manligt kön Hypertoni Hyperkolesterolemi Röker Diabetes Källa: Stroke-seminarie Marfans syndrom Ärftlig bindvävssjukdom Lång, smal individ med oproportioneligt långa extremiteter inkl. fingrar och tår. Komplikationer av Marfans […]

 • Njurmedicin

  Utredningar Nyupptäckt njursvikt Ex. någon kommer in med 300 i krea. Checklista [ ] Akut eller kronisk njursvikt? [ ] Kissar patienten? [ ] Vätskestatus? [ ] Blodtryck? [ ] […]

 • Endokrinologi

  Utredningar Hyperkalcemi Kalcium tot. stegrat Ca-jon stegrat ⇒ PTH-värde PTH högt Primär HPT (50%) sporadisk eller associerat till MEN-1/MEN-2A Tertiär HPT (njursvikt) BFHH Litium Paratyreoideacancer Paraneoplasi → PTH PTH lågt […]

 • Gastroenterlogi

  Alarmsymtom tarmsjukdom – talar för allvarligare sjukdom, ex. IBD, ulcus. Istället för mer lindriga/funktionella besvär (IBS, dyspepsi). Feber Nattliga symtom Viktnedgång Blödning Sväljningssvårigheter (tumör esofagus, GERD → peptiska strukturer) Hög […]

 • Hematologi

  Aplastisk anemi Orsaker Strålnings- eller cytostatikabehandling Diagnostik Pancytopeni Trombocytopeni Blödningsbenägenhet Purpura Hematom Echymoser Petekier Gingivit Näsblod (Epistaxis) Koagulationsstatus TPK PK APTT Fibrinogen (D-dimer) Anemi IV blod Intravenös blodtillförsel vid Hb […]

 • Akutmedicin och neurologi

  Utredningar Akut huvudvärk OPQRST Rutinnervstatus Red flags, varningstecken för sekundära (farliga) huvudvärksorsaker plötsligt påkommen och intensiv (subarach) ”är detta den första huvudvärken och den värsta huvudvärken du någonsin upplevt?” debut […]

 • Anki-kort till Internmedicinska blocket (T6)

  Hej bästa läkarstudenter! De här korten har skapats med svett och tårar, men framförallt med glädje och lustfyllt lärande. Att skapa anki-kort, framförallt utifrån extenta-frågor, är enligt mig det absolut […]

 • Tips till Termin 6

  Resurser Hypocampus.se Internetmedicin.se UpToDate.com Registrera konto på sjukhuset med Region Skånes nätverk, sen kan du använda sidan när du är inloggad var som helst. Logga in minst var 90:e dag […]

 • Lungmedicin

  Centralt innehåll Astma KOL Resurser Läkemedelsboken Astma och KOL Koldioxidretention vid syrgasbehandling

 • Hematologi

  Centralt innehåll Anemi Myeloiska sjukdomar Akut myeloisk leukemi (AML) Kronisk myeloisk leukemi (KML) Myeloproliferativa neoplasier (MPNs) Kronisk myeloisk leukemi (KML)? Polycytemia vera (PV) Essentiell trombocytos (ET) Myelofibros (MF) Myelodysplastiskt syndrom […]

 • Kardiologi

  Centralt innehåll Ischemisk hjärtsjukdom (ICD) Akuta koronara syndrom (AKS) ST-höjningsinfarkt (STEMI) Instabil kranskärlssjukdom Icke ST-höjningsinfarkt (NSTEMI) Instabil angina Stabil angina Hjärtsvikt Arytmi Extraslag (SVES, VES) Hypertoni Cerebrovaskulära sjukdomar Stroke och […]