Kardiologi

Riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

 1. Ålder
 2. Manligt kön
 3. Hypertoni
 4. Hyperkolesterolemi
 5. Röker
 6. Diabetes

Källa: Stroke-seminarie

Marfans syndrom

 • Ärftlig bindvävssjukdom
 • Lång, smal individ med oproportioneligt långa extremiteter inkl. fingrar och tår.
 • Komplikationer av Marfans (drabbar%)
  1. Dilatation eller dissektion av aorta ascendens (80%)
  2. Pneumothorax (10%)
  3. Linsluxation & närsynthet (60%)
  4. Skolios vanligt
 • Aortaaneurysm vid < 40 år – misstänk

Digoxin-intox

Digitalisintoxikation

Digitalis (läkemedel) används vid frekvensreglering av hjärtat vid förmaksflimmer och -fladder vid samtidig hjärtsvikt.

Orsaker

 • Njursvikt (digitalis ansamlas)
 • B-blockad kombinationsbehandling
 • Hypokalemi

Symtom

 • Arytmier
  • Bradykardi
  • AV-block
  • alla typer av arytmier kan förekomma

Diagnostik

 • S-digoxin (blodprov)

EKG

 • ST-sänkningar (’Salvador Dali’-utseende)
 • Bifasiska T-vågor, alt.

Bradykardi

Orsaker

 1. Läkemedelsbiverkning, bl.a. vid njursvikt
  • Betablockad
  • Digoxin-intox
  • Amlodipin
 2. Kardiella
  • Inferior hjärtinfarkt
   • AV-block
 3. Elektrolytrubbningar
  • Hyperkalemi

Liddle’s syndrom

 • Genetisk mutation
 • Karakteriseras av högt blodtryck med hypokalemi
 • Ovanligt
 • Utredning: vid högt blodtryck och blodtryckssänkande behandling inte ger någon effekt, med samtidig hypokalemi – överväg Liddle’s

Tako-tsubo

’Stressinducerad’ kardiomyopati

 • Viktig diff. vid bröstsmärta
 • Typfall: Postmenopausala kvinnor med emotionell stress, ex. vid familjemedlems död

Stabil angina

 • ASA & statiner förbättrar prognos

Hjärtinfarkt (AKS)

Komplikationer

 • Rupturer
  1. papillarmuskelruptur: ofta inferior STEMI, nytillkommet systoliskt blåsljud (mitralisinsufficiens), grova lungrassel (akut vänstersidig hjärtsvikt)
  2. ventrikelseptumruptur: nytillkommet systoliskt blåsljud, EKO visar VSD, högerkammarsvikt
  3. ruptur av fria väggen: orsakar tamponad (perikardvätska), hög risk för hjärtstopp, vanligare vid anterolateral STEMI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *