Fall 10: Embryologi

Centralt innehåll

 • Beskriva meiosens olika steg
 • Beskriva befruktning
 • Beskriva embryots utveckling under de fyra första veckorna och redogöra för hur kroppens organisation och vävnader grundläggs under denna tid

Relevant material

Osmosis

Youtube

🔑 Nyckelkoncept

Tips! Kika på gamla tentafrågor / nyckelkoncepten för att ana vilken analysnivå som krävs av er!
Hint: den är inte djupdykande. Stor vikt läggs på vad vävnaderna sedan blir!

Från att vi har 8 helt likadana celler så börjar vi sedan få en polaritet. Hur vidareutvecklas denna polaritet till olika typer av celler?

Allt börjar med 8 helt likadana celler, blastomer. Sedan vid nästa delning: 16 celler – Morula, bildas apikal sida och en ICM (inre cellmassa).

 • Apikala
  • Trofoblaster
   • Syncytiotrofoblaster
    • Invaderar endometrium (implantationen)
     • Slutet av vecka 1
   • Cytotrofoblaster
 • ICM
  • Embryoblaster
   • Epiblast blir till det som bildar fostret (trilaminära).
    • Ektoderm
    • Mesoderm
    • Endoderm
   • Hypoblast linjerar gulesäcken.
Hur samt när sker övergången från en bilaminär till en trimalinär disk och vad etablerar alla kroppens axlar?
Bonus: vad händer mer under samma vecka?

Bilaminär (epiblast & hypoblast) till trilaminär via Gastrulation.

Via EMT vandrar epiblastceller ventralt åt, där de tar del av BMP-gradienten.

 • De som hamnar längst ventralt = endoderm (byter ut hypoblaster).
  • Mest ventralt.
 • I mitten = mesoderm.
 • Vandrar inte = ektoderm.
  • Mest dorsalt.

Gastrulationen sker under vecka 3.


Alla kroppsaxlar etableras av primitivstrimman och -knottran.

 • Detta görs via att de ger upphov till en BMP-gradient (morfogen).
  • BMP utsöndras från ventralsidan hos embryo, där finns högst koncentration, sedan inhiberar strimman och knottran BMP dorsalt och medialt åt (minst aktivt BMP i mitten samt dorsalt i embryo).

Bonus: Under denna vecka bildas även kloak- (anus) och buccopharynealmembranen (munhåla).
Dessa karaktäriserar genom att de saknar mesoderm: ekto- och endoderm har sammankopplats i ändarna av den trilaminära disken.

Vad vidarebildas de olika embryonala lagren till? (börja från ekto- meso- och endoderm samt neurallister)
 • Ektoderm
  • Neuralröret
   • Centrala nervsystemet (CNS)
  • Epidermis/överhuden
  • Skallens platta ben
 • Mesoderm
  • Axialt
   • Notochord
  • Paraxialt
   • Somiter (ex. sklerotom)
    • Dermis/underhuden 
    • Brosk, bindväv, blod 
    • Skelettmuskler
    • Kotpelare 
  • Intermediärt
   • Ex. njure 
  • Lateralt 
 • Endoderm
  • Epitel i mag-tarmkanal 
 • Neurallister
  • Perifera Nervsystemet (PNS) 
  • Delvis de celler som bygger upp stora artärer
  • Binjuremärgsceller
Hur går neurulationen till samt när och vad har neuralröret för unikt attribut?

Notochord stimulerar bildandet av neuralröret genom att inhibera BMP – likt Spemanns under gastrulationen.

 1. Neurallistceller som går parallellt med notochord stimuleras, på var sin sida om neuralplattan
 2. Neurallistceller genomgår EMT
 3. Neurallistcellerna börjar migrera mot varandra
 4. Neuralplattans kanter, alltså där neurallistcellerna finns dras upp och sammansluts, neuralrör knoppas slutligen av från resten av ektoderm.
  • Taket (mot dorsal/ektoderm) av neuralrör är då neurallister. 

Neurallistceller släpper sedan från det färdiga neuralröret och differentieras till olika sorters celler.

Detta sker under vecka 4.


Notochorden, även kallad axialt mesoderm, är en transient struktur.

Transient = tillfällig. Finns inte kvar i människan efter embryonala utvecklingen.

När, i gångna graviditetsveckor/efter befruktning, sker följande processer:
Implantation?
Gastrulation?
Neurulation?
Slutning av neuralröret?

Implantation = slutet av första veckan.

Gastrulation = början av tredje veckan.

Neurulation = fjärde veckan.

Slutning av neuralrör = fjärde veckan (främre i början och bakre i slutet av vecka).


One Reply to “Fall 10: Embryologi”

 1. T1 student

  Hej!

  Borde inte det laterala mesodermerna (mer specifikt splanschisk) ge upphov till bindväv och blod? Det står nämligen ovan att det är dem paraxiala

  Tack för en grym sida! mycket hjälpsamt under samtliga veckor😄

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *