Molekyl till vävnad


 • Att planera en tentaperiod (inkl. exempel!)

  Här kommer ett konkret exempel på hur man kan strukturera upp en tentaperiod med utförlig planering. Notera att det är viktigt att planera in tid för att INTE plugga:) Men […]

 • Termin 1: Vilka områden är viktigast?

  Under vår livestream Första tentan svarar vi tillsammans med en panel av T2:or på era frågor om första tentamen i Termin 1. Nedan följer en lista på områden för varje […]

 • Immunologi

  Medfödda immunförsvaret Ospecifikt immunförsvar som bygger på evolutionär erfarenhet. Aktiveras omedelbart vid infektion, men har ett begränsat antal receptorer och känner därför endast igen ett begränsat antal mikrober. Består av […]

 • Proteinsyntes

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för principerna för informationsöverföring från DNA via RNA till protein i den eukaryota cellen, innefattande bildandet av olika slags RNA-molekyler, samt förklara hur genuttryck […]

 • Metabolism

  Hur cellen tillgodogör sig energi och byggstenar från olika näringskällor.

 • Makromolekyler

  Makromolekyler och deras beståndsdelar.

 • DNA och genomet

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för kromatinets uppbyggnad, hur DNA replikeras och rekombineras i samband med celldelning, samt förklara mekanismer som bidrar till genomets integritet Det centrala dogmat, DNA […]