Rörelse och neurovetenskap


 • Kranialnerver

  Kranialnerver, nerver som utgår direkt från hjärnan och hjärnstammen. # Namn Funktion I N. olfactorius sensorik II N. opticus sensorik III N. oculomotorius motorik IV N. trochlearis motorik V N. […]

 • Autonoma nervsystemet

  Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och reproduktion. Sympatiska nervsystemet – Fight or Flight Parasympatiska nervsystemet […]

 • Minne och inlärning

  Långtidsminne, lagrar kunskap under mycket långa tidsperioder. Deklarativt minne (Explicit minne), lagrar material som kan återkallas medvetet, exempelvis verbalt eller genom bild. Episodiskt minne, lagrar upplevelser. Semantiskt minne, lagrar fakta. […]

 • Hörsel, balans och språk

  Ytteröra Auricula (Pinna, öronmussla), yttre delen av örat som samlar upp ljud och riktar det in i hörselgången. Har även en filtrerande funktion som selekterar ljud med frekvens inom det […]

 • Kärl och nerver

  Centrala nervsystemet Arteriellt blodflöde arcus aortae truncus brachiocephalicus dx (finns ej vänster sida, där utgår nedan direkt från arcus aortae) a. subclavia a. carotis communis a. carotis externa a. thyroidea […]

 • Synen

  Ögats fysiologi, fototransduktion, visuell bearbetning och reflexer.

 • Centrala nervsystemet

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för centrala nervsystemets kärlanatomi samt ventrikelsystemets och hjärnhinnornas anatomi och funktioner Redogöra för hur CNS blodförsörjning, likvorcirkulation och tryckförhållanden regleras och kan påverkas Redogöra […]

 • Nedre extremiteten

  Skelett, muskler och leder i höft, ben och fot. Plus alla fina nerver och kärl.

 • Basala ganglier och cerebellum

  Lillhjärnan och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras roll i motorisk kontroll.

 • Övre extremiteten

  Muskler, ben och kärl i övre extremiteten, aka våra armar och händer.

 • Motorik och muskler

  Muskelkontraktion, motoriska bansystem och konsekvenser av skador på motorneuron. Och lite om reflexer!

 • Somatosensorik

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för de neuronala förutsättningarna för proprioception, smärta och hudsensorik Beskriva hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad Redogöra för sinnesorganens anatomi (och deras histologiska uppbyggnad) […]

 • CNS 2

  Hjärnans blodförsörjning samt ögats och örats anatomi.

 • Integumentsystemet

  Hud, hår och naglar ingår tillsammans i integumentsystemet.

 • Huvud och hals

  Huvudet och halsens anatomi, vilket till exempel inkluderar ben och muskler i skallen, ansiktet och käken.

 • Neurofysiologi

  Centrala och perifera nervsystemets fysiologi. Inkluderar nervsystemets celler, vilo- och aktionspotential samt signalöverföring.

 • Ben, brosk och bindväv

  Både ben och brosk är bindväv och tillsammans ger dessa vävnader stadga och har en sammanhållande funktion åt andra vävnader och organ i kroppen.

 • Bålen

  Bålens anatomi, vilket till exempel inkluderar skelett, muskler, ligament och leder i bröstkorg, rygg samt bäckenet.

 • CNS 1

  Centrala och perifera nervsystemets anatomi, vilket till exempel inkluderar hjärnan, ryggmärgen, likvorcirkulation och kranialnerverna.