Etikett: Fysiologi


 • Fysiologiska normalvärden

  Det finns ett antal kliniska normalvärden och gränser som man ska kunna. Öva på Quizlet Anki Parameter Normalvärde P-Natrium 137-145 mM P-Kalium 3,5-4,4 mM P-Bikarbonat (HCO3-) 22-27 mM Hemoglobin (Hb) […]

 • Endokrinologi

  Hormon, signalsubstans som insöndras till blodet och efter transport i blodet påverkar målcell. Peptidhormon, vattenlösligt hormon Aminhormon, syntetiseras från aminosyran tyrosin och kan vara både vatten- och fettlösliga Tyroideahormon, adrenalin, […]

 • Blodet

  Hb (blodvärde, g/L) Kvinna 117-153 Man 134-170 Blodet består av flera komponenter: plasma (55%) blodceller (45%) erytrocyter (röda blodkroppar) leukocyter (vita blodkroppar) trombocyter (blodplättar Serum = plasma – koagulationsproteiner Hematopoes […]

 • Kranialnerver

  Kranialnerver, nerver som utgår direkt från hjärnan och hjärnstammen. # Namn Funktion I N. olfactorius sensorik II N. opticus sensorik III N. oculomotorius motorik IV N. trochlearis motorik V N. […]

 • Autonoma nervsystemet

  Autonoma nervsystemet, kontrollerar ofrivillig aktivitet hos glatt muskulatur i organ, körtlar och hos blodkärl. Upprätthåller cirkulation, andning, matsmältning, exkretion, kroppstemperatur och reproduktion. Sympatiska nervsystemet – Fight or Flight Parasympatiska nervsystemet […]

 • Minne och inlärning

  Långtidsminne, lagrar kunskap under mycket långa tidsperioder. Deklarativt minne (Explicit minne), lagrar material som kan återkallas medvetet, exempelvis verbalt eller genom bild. Episodiskt minne, lagrar upplevelser. Semantiskt minne, lagrar fakta. […]

 • Immunologi

  Medfödda immunförsvaret Ospecifikt immunförsvar som bygger på evolutionär erfarenhet. Aktiveras omedelbart vid infektion, men har ett begränsat antal receptorer och känner därför endast igen ett begränsat antal mikrober. Består av […]

 • Hörsel, balans och språk

  Ytteröra Auricula (Pinna, öronmussla), yttre delen av örat som samlar upp ljud och riktar det in i hörselgången. Har även en filtrerande funktion som selekterar ljud med frekvens inom det […]

 • Synen

  Ögats fysiologi, fototransduktion, visuell bearbetning och reflexer.

 • Centrala nervsystemet

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för centrala nervsystemets kärlanatomi samt ventrikelsystemets och hjärnhinnornas anatomi och funktioner Redogöra för hur CNS blodförsörjning, likvorcirkulation och tryckförhållanden regleras och kan påverkas Redogöra […]

 • Basala ganglier och cerebellum

  Lillhjärnan och basala gangliernas anatomi och funktion samt deras roll i motorisk kontroll.

 • Motorik och muskler

  Muskelkontraktion, motoriska bansystem och konsekvenser av skador på motorneuron. Och lite om reflexer!

 • Somatosensorik

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för de neuronala förutsättningarna för proprioception, smärta och hudsensorik Beskriva hjärnbarkens struktur och dess funktionella uppbyggnad Redogöra för sinnesorganens anatomi (och deras histologiska uppbyggnad) […]

 • Integumentsystemet

  Hud, hår och naglar ingår tillsammans i integumentsystemet.

 • Neurofysiologi

  Centrala och perifera nervsystemets fysiologi. Inkluderar nervsystemets celler, vilo- och aktionspotential samt signalöverföring.

 • Ben, brosk och bindväv

  Både ben och brosk är bindväv och tillsammans ger dessa vävnader stadga och har en sammanhållande funktion åt andra vävnader och organ i kroppen.

 • Proteinsyntes

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för principerna för informationsöverföring från DNA via RNA till protein i den eukaryota cellen, innefattande bildandet av olika slags RNA-molekyler, samt förklara hur genuttryck […]

 • Metabolism

  Hur cellen tillgodogör sig energi och byggstenar från olika näringskällor.

 • Makromolekyler

  Makromolekyler och deras beståndsdelar.

 • DNA och genomet

  Detta inlägg behandlar följande kursmål: Redogöra för kromatinets uppbyggnad, hur DNA replikeras och rekombineras i samband med celldelning, samt förklara mekanismer som bidrar till genomets integritet Det centrala dogmat, DNA […]