Patogenes


 • Anemi och Blödning

  Även om det inte ingår i PBL kan man vara säker på att en hel del anemi och blödningsfrågor dyker upp på tentan, fler än för många PBL-fall, så glöm […]

 • Klinisk kemi – Sammanfattning

  Detta är en sammanfattning av Kristoffer Carlsson (VT15). Modifierad av Elliot Soomro (VT21). Levern Leverns funktionella enhet kallas lobulus. Arteriellt blod och portablod i periferin flödar längs sinusoiderna in mot […]

 • Hudpatologi

  Centralt innehåll Ingår ej i PBL (men ska läsas på): Hudsjukdomar Erytema Multiforme Psoriasis Lichen Planus Lichen Simplex Chronicus Pemphigis Dermatitis Herpetiformis Hudtumörer malignt melanom skivepitel basalcells Relevant material Robbins […]

 • Laboratoriemedicin

  För tentan ska du kunna beräkna, och förstå betydelsen av saker som specificitet sensitivitet positivt predikativt värde negativt predikativt värde odds-ratio kritisk skillnad Veta innebörden av handlingsgräns/beslutsgräns ROC-plot Laboratoriemedicin gås […]