Fall 11: Lungpatologi

Centralt innehåll

 • Obstruktiva lungsjukdomar
  • Astma
  • KOL
  • Emfysem
  • Kronisk bronkit
  • Bronkiektasi
 • Restriktiva lungsjukdomar
  • Pneumokonios
  • Sarkoidos
  • Hypersensitivitetspneumonit (allergisk alveolit)
 • Lungtumörer
  • Hamartom
  • Carcinom
   • Adenocarcinom
   • Skivepitelcancer
   • Småcellig lungcancer
  • Carcinoida tumörer
  • Mesoteliom
 • Pleurala lesioner
  • Pneumothorax
  • Hydrothorax
 • Lunginflammation

Diagnostik

 • Spirometri
  • FVC, FEV1

Behandling

 • Astma
  • β2-agonister
  • Glukokortikoider
  • Leukotrienantagonister
  • Antikolinergika

Relevant material

Robbins Basic Pathology, 10th edition
Chapter 13: Lung

Osmosis

Respiratory Pathology

High Yield: Respiratory Pathology (USMLE)

T4F11: Lungpatologi (spellista)

Lundaläkare

Jag korsläste Osmosis (enligt spellista) med Robbins kap. 11. Kom ihåg att lunginfektioner inte ingår denna veckan, det kommer på T5 istället! Och sista delen av Robbinskapitlet (övre luftvägar) är inte essentiellt för PBL men rekommenderas att läsa vid sidan av.

Herman

Anki

T4F11: Lungpatologi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.