Vecka 2: UVI, STI, antibiotika och svampinfektioner

Centralt innehåll

 • Urinvägsinfektioner (UVI)
  • Viktiga virulensfaktorer
  • Behandling
 • Sexuellt överförda infektioner (STI)
  • Diagnostik
 • Antibiotika
  • Antibiotika som angriper cellväggen
   • Betalaktamantibiotika
    • Penicilliner
     • Fenoximetylpenicillin (penicillin-V)
    • Cefalosporiner
    • Karbapenemer
   • Glykopeptidantibiotika
    • Vankomycin
  • Antibiotika som hämmar proteinsyntesen
   • Aminoglykosider
   • Makrolider
   • Linkosamider
   • Tetracykliner
   • Oxazolidinoner
  • Antibiotika som hämmar nukleinsyrasyntesen
   • Fluorokinoloner
   • Rifampicin
   • Nitroimidazol
  • Antibiotika som hämmar folsyrametabolismen
   • Sulfonamider (sulfa)
   • Trimetoprim
  • Antibiotikaresistens
   • Resistensmekanismer
    • Betalaktamaser (penicillinas, ESBL, ESBL-CARBA)
    • Förändrat inbindningsställe
   • Klavulansyra
 • Svampinfektioner
  • Hur orsakar patogena svampar infektion?
  • Antimykotiska medel
   • Azoler
   • Echinocandiner
   • Polyener

Mikrobiologi

 • UVI
  • Enterobacteriacae
   • Escherichia coli (E. coli)
   • Klebsiella pneumoniae
   • Proteus mirabilis
   • Enterobacter cloacae
   • Serratia marcescens
  • Enterococcus faecalis och E. faecium (enterokocker)
  • Staphylococcus saprophyticus
  • Pseudomonas aeruginosa
 • STI
  • Neisseria gonorrhoeae
  • Chlamydia trachomatis
  • Treponema pallidum (syfilis)
  • Mycoplasma genitalium
 • Svamp
  • Mögelsvampar
   • Aspergillus fumigatus
   • Dermatofyter (hudsvampar)
    • Trichophyton rubrum
  • Jästsvampar
   • Candida albicans
   • Jästliknande svampar
    • Cryptococcus neoformans
  • Primärpatogena svampar
   • Histoplasma capsulatum
  • Pneumocystis jirovecii (carinii)

Relevant material

Medicinsk mikrobiologi och immunologi
Kapitel 3.4: Antibiotika (s. 165-178)
Kapitel 5: Svampar (s. 535-548)
Kapitel 8.9: Urinvägsinfektioner (s. 723-728)
Kapitel 8.10: Sexuellt överförda infektioner (s. 729-739)

OBS! Det finns även särskilda avsnitt i boken för de flesta patogener. Läs dem i mån av tid.

T5 02: UVI, STI, antibiotika och svampinfektioner

Svampinfektioner

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Svampinfektioner av Karl Oldberg, inför termin 5 på läkarprogrammet i Lund 9/9-20. 1. Vad är svamp EukaryotaAerobaStrukturer (de två som är viktiga […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

STI

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen Sexuellt överförda infektioner av Ylva Lindroth, inför termin 5 på läkarprogrammet Lund 9/9-20. Klamydia vanligaste De könssjukdomar som ingår i smittskyddslagen är […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

UVI (urinvägsinfektion, cystit)

Länk till anteckningar i Notion Baseras på föreläsningen UVI av Kristian Riesbeck, inför läkarstudenter T5 9/9-20. Nedre UVI symtom trängningar sveda vid miktion illaluktande urin ibland: smärta i flank (dunköm) […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , , | Leave a comment

Antibiotikas grunder

Baseras på föreläsning av infektionsläkare Johan Tham inför läkarstudenter på termin 5 i Lund 7/10-20. 1. Antibiotika Selektionstryck – antibiotikabehandling dödar de som inte är resistenta, de få som är […]

Posted in Klinisk förberedelse, Termin 5 | Tagged , , | Leave a comment

2 Replies to “Vecka 2: UVI, STI, antibiotika och svampinfektioner”

Lämna ett svar till Anonym Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.