Termin 11


  • Tips till T11

    Fem år går fort! T11 är sista terminen på läkarprogrammet (om du inte går det nya läkarprogrammet som har en T12). Bra jobbat! T11 innehåller en go blandning mellan olika…