Klinisk medicin 4


  • Tips till T9

    Termin åtta är nu bakom dig och mer arbetsbörda under en termin kommer det inte bli. Termin nio är uppdelad i tre block: pediatrik (barnmedicin), psykiatri och gynekologi/obstetrik. Inom psykiatriblocket…