Essentiell kurslitteratur

Under läkarprogrammet kommer du stöta på och lära dig om flera olika ämnen och diverse kliniska specialiteter. Listan för rekommenderad kurslitteratur kan därför bli väldigt lång. Några kursböcker anses däremot vara mer centrala än andra. Av den orsaken har vi skapat en vägledande lista för den som exempelvis funderar på att köpa kurslitteratur inför terminsstart. Denna lista är inte heltäckande och viss kurslitteratur kan behövas kompletteras/lånas för vissa moment, exempelvis ett PBL-fall eller under en kortare klinisk placering, men kurslitteraturen som nämns nedan är de mest centrala för respektive termin.

(Listan är senast reviderad 2022-09-24)

T1

Essential Cell Biology (5:e upplagan) (förenklad, men tillräcklig) eller Molecular Biology of the Cell (17:e upplagan) (mer utförlig)

T2

Neuroscience (Purves) (6:e upplagan)

Sobotta Atlas of Anatomy (om man vill ha bok för anatomin under både T2 och T3)

T3

Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology (14:e upplagan) eller ”Boron” Medical Physiology (3:e upplagan)

T4

”Lilla Robbins” (10:e upplagan) eller ”Stora Robbins” (10:e upplagan). Flest använder ”Lilla Robbins”

Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin (10:e upplagan)

T5

Medicinsk mikrobiologi & immunologi (2:a upplagan)

T6

Internmedicin med. (6:e upplagan) eller Medicin (2:a upplagan)

T7

Neurologi (6:e upplagan)

Infektionsmedicin: kliniska situationer (2:a upplagan)

T8

Kirurgi (5:e upplagan)

Ortopedi : patofysiologi, sjukdomar och trauma hos barn och vuxna (1:a upplagan)

Övrigt bra bök

Kliniska färdigheter : mötet mellan patient och läkare (4:e upplagan). Kan vara bra from T3, men mer relevant from T5

Lycka till!

Max Wictor


2 Replies to “Essentiell kurslitteratur”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.